Užregistravęs stiprų smūgį „eCall“ įrenginys automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir praneša pagalbos centro tarnybos darbuotojams informaciją apie saugos pagalvių aktyvavimą, smūgio stiprumą bei automobilio GPS koordinates. Surinkti numerį galima ir spaudžiant mygtuką. Abiem atvejais duomenys perduodami ne tik automatiškai, bet ir naudojantis balso ryšiu su pagalbos centru. Taip vairuotojas ir keleiviai gali atsakyti į klausimus ir suteikti daugiau informacijos apie avariją. Pagalbos centro specialistas per 3–5 sekundes priima sprendimą, kokias tarnybas kviesti: policiją, gaisrinę ar greitąją pagalbą. Jos, vykdamos į eismo įvykio vietą, jau turėtų išankstinę informaciją, todėl galėtų efektyviau ir greičiau veikti.

Neskuba

Kad sistema „eCall“ veiktų visu pajėgumu, Europos automobilių pramonės ir telekomunikacijų sektoriaus atstovai, taip pat visų ES valstybių valdžios institucijos turi užtikrinti, kad jų pagalbos tarnybos, ypač skambučių centrai, būtų pasiruošę priimti tokius skambučius.

Pritariančių šiai naujovei netrūksta, bet praėjus penkeriems metams nuo kampanijos pradžios „eCall“ tinkamai neveikia nė vienoje ES šalyje. Nors, pavyzdžiui, Vokietija deda nemažai pastangų, kitos automobilių pramonės neturinčios šalys šiuo atžvilgiu atsilieka.

Siekia suderinti

Norima sukurti standartizuotą „eCall“ procedūrą visose šalyse. Vienas pagrindinių trukdžių šiam darbui – nevienoda valstybių infrastruktūra. Skiriasi ne tik pagalbos centrų darbuotojų kompetencija, bet ir jų skaičius. Vokietijoje tokių yra tūkstančiai, Suomijoje – dešimtys, o kai kuriose šalyse – vos keli. Pasak Suomijos Transporto ir komunikacijų ministerijos atstovės Anu Laurell, kuriant universalią sistemą teks atlikti ir nacionalinės pagalbos centrų reformas, sukurti bei įdiegti kokybės standartus, apmokyti darbuotojus pagal visoje Europoje taikomus reikalavimus, o tai gresia nemažomis investicijomis.

Europos Komisija paragino valdžios institucijas sistemą pradėti diegti kuo anksčiau, tačiau dar viena kliūtis pradėti darbus – didelės išlaidos. Jei įranga būtų montuojama į naudotus automobilius, ji kainuotų apie 100 eurų kiekvienam iš jų. Galbūt dėl to ji iki šiol nėra privaloma.

Pasak A. Laurell, jau netrukus ketinama įvesti ES direktyvą, reikalaujančią „eCall“ įrangą diegti į visus naujus automobilius.

Pernai Europos Komisija pareiškė ketinimus programą įgyvendinti iki 2015 m. Numatoma, kad įdiegus sistemą visoje Europoje per metus būtų išsaugota apie 2500 gyvybių, o sunkių sužalojimų sumažėtų bent 15 proc. Pernai Europos keliuose žuvo apie 40 tūkst. žmonių.

Patys montuoja

Paskaičiuota, kad Vokietijoje apie eismo įvykį paprastai tarnyboms pranešama per 10–15 min. Specialistai teigia, kad norint išgelbėti daugiau gyvybių apie įvykį turi būti pranešama iš karto ir suteikiama kuo daugiau informacijos apie jo detales.

Pirmieji BMW automobiliai su „eCall“ įranga buvo pagaminti dar 1997 m., tad jų parduota daugiau kaip 500 tūkst.

Svarbu ir tai, kad valstybių susitarimai užtikrina, jog automobilyje įdiegta sistema apie pagalbos būtinumą praneš arčiausiai esančiam pagalbos centrui ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, BMW „eCall“ įranga taip pat veikia Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, JAV, Arabų Emyratuose, Kuveite ir Australijoje.

Skyrė pinigų

EK skyrė nemažai lėšų sistemos „eCall“ projektams, kuriais užtikrinama, kad technologija veiktų tarpvalstybiniu mastu. Tai tokie projektai kaip „E-merge“ ir „GST-Rescue“. Komisija rėmė pramonės atstovų bendradarbiavimo iniciatyvą „eSafety“.

Per pastaruosius dvejus metus transportui pritaikytų technologijų moksliniams tyrimams ES skyrė apie 160 mln. eurų. Ši suma atrodo pagrįsta, nes dėl kelių eismo įvykių ES ūkis per metus netenka per 160 mlrd. eurų. Įdiegus „eCall“ sistemą į 230 mln. ES automobilių, būtų sutaupoma 26 mlrd. eurų per metus. Be to, „eCall“ leistų paprasčiau valdyti kelių transporto spūstis ir diegti palydovinės navigacijos priemones automobiliuose

Ne visos pasiryžo

Diegti sistemą pasiryžusios 25 Europos šalys, kartu ir ES nepriklausančios Islandija, Norvegija bei Šveicarija. Prie susitarimo prisijungė ir Lietuva. Pritarimą išreiškė ir Europos automobilių gamintojai bei mobiliojo ryšio operatoriai.

Gegužės 4 d. Briuselyje rengtoje ceremonijoje sistemos „eCall“ susitarimo memorandumą pasirašė dar penkios valstybės narės – Belgija, Danija, Liuksemburgas, Malta ir Rumunija.

Kol kas sistemos „eCall“ susitarimo memorandumo dar nepasirašė Airija, Jungtinė Karalystė, Latvija ir Prancūzija. Pasak Komisijos atstovų, jei šios valstybės dels pasirašyti susitarimą, bus siūloma priimti specialius teisės aktus, kurie įpareigotų ES šalis nares prisijungti prie sistemos. „Įdiegus sistemą „eCall“ kasmet būtų galima išgelbėti daugelio eismo dalyvių gyvybę, todėl džiaugiuosi, kad vis daugiau valstybių narių įsipareigoja ją įdiegti,“ – teigia už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas.