„Kauno autobusų" darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Broniaus Bučelio teigimu, darbuotojų profesinė sąjungos komitetas supranta, kad Kauno miesto savivaldybė neturi pakankamai lėšų finansuoti dvi transporto bendroves, todėl reikia optimizuoti maršrutus ir valdymo išlaidas.

"Darbo grupė turės spręsti, kokį modulį pasirinkti. Norėtume, kad šioje grupėje būtų ir profsąjungos atstovai. Prieš bendrovių susijungimą reikėtų atlikti keleivių srautų ir maršrutų analizę, siekiant apsaugoti keleivių interesus", - sako jis.

B. Bučelis žadėjo, jog rugpjūčio 3 dieną vyksiančiame profsąjungos komiteto posėdyje bus priimta galutinė pozicija dėl „Kauno autobusų" ir „Autrolio" sujungimo.

Siekiant išsiaiškinti darbuotojų nuomonę apie bendrovių sujungimą, rugpjūčio 11 dieną rengiamas bendrovės darbuotojų susirinkimas.

"Kauno autobusų" darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas taip pat pabrėžė nepalaikąs "Autrolio" vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko Petro Balčaičio gąsdinimo streikais. "Ypač todėl, kad didžioji dauguma darbuotojų nepalaiko profesinės sąjungos keliamų reikalavimų", - sakė B. Bučelis.

Naujasis Kauno keleivių vežimo troleibusais bendrovės „Autrolis" vadovas Mindaugas Legas irgi stebisi troleibusų vairuotojų profsąjungų nesupratingumu šio sunkmečio sąlygomis.

Vairuotojams bei kitiems darbuotojams sumažėjus darbo bendrovės vadovai pasiūlė maždaug 15 proc. visiems sumažinti atlyginimus, tačiau tam pasipriešino profesinės sąjungos.

Siekdama išsaugoti darbo vietas visiems darbuotojams, bendrovė siūlė dirbti sumažintu darbo krūviu arba 1-2 dienas per mėnesį išleisti darbuotojus nemokamų atostogų, tačiau profesinė sąjunga tam irgi nepritarė.

Pasak M. Lego, dauguma darbuotojų neprieštarauja algų mažinimui, supranta, kad ekonominė krizė užklupo ne tik „Autrolį", bet ir visos Lietuvos įmones.

"Tačiau Kauno troleibusų vairuotojų profesinė sąjunga ne tik nepadeda spręsti šios situacijos, bet ir trukdo vadovybei stabilizuoti padėtį ir verčia imtis vienašališkų problemos sprendimo būdų", - teigė M. Legas.

Vadovams nepavyko perkalbėti troleibusų vairuotojų profesinės sąjungos komiteto ir dėl vairuotojų dviejų valandų įspėjamojo streiko rugpjūčio 17 dieną, o nuo rugpjūčio 24 d. - neterminuoto streiko.

Profsąjungos pirmininkas P. Balčaitis pareiškė, kad Kaune, be „Autrolio", keleivius veža ir autobusai, ir maršrutiniai taksi, ir taksi, todėl troleibusų vairuotojų streikas keleiviams neigiamų pasekmių nesukels.

"Kyla klausimas: kam iš tikrųjų atstovauja Kauno troleibusų vairuotojų profesinė sąjunga? Gal kitų keleivių pervežimu užsiimančių įmonių interesams? Juk „Autrolis" troleibusų vairuotojų streiko atveju pajamas papildys ir smarkiai pensininkų, bedarbių, moksleivių, studentų kišenes patuštins maršrutiniai taksi", - sako M. Legas.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas teigia, kad streikas šiuo laiku problemos neišspręs, o tik dar labiau gali pabloginti įmonės finansinę situaciją.

Savivaldybė šiuo laiku neturi pakankamai finansinių išteklių įmonių būklei pagerinti, todėl yra pavedusi jos valdomų įmonių valdyboms ir vadovams patiems ieškoti išeičių bei sprendimų siekiant optimizuoti įmonių veiklą.

Meras miesto tarybai rudenį taip pat siūlys imtis ryžtingų žingsnių sujungti bendroves „Autrolis" ir "Kauno autobusai". Pirminės analizės rodo, jog tai daryti ekonomiškai tikslinga.

"Europos didmiesčiuose paprastai veikia viena viešojo transporto kompanija, jungianti visų rūšių keleivių vežimo transportą. Pas mus konkuruoja dvi savivaldybės valdomos bendrovės, o savivaldybė dėl to tik patiria dar daugiau išlaidų. Neabejoju, kad bendrovių sujungimas savivaldybei leistų smarkiai sumažinti išlaidas ir efektyviau valdyti miesto viešąjį transportą", - teigia A. Kupčinskas.