Tačiau tikrintojai neužtiko pareigūnų, dirbančių keliuose su sugedusiais greičio matuokliais. Jeigu kelių policininkai būtų užtikti tarnyboje naudojantys netvarkingus matuoklius, jiems grėstų piniginė bauda nuo 200 iki 2 tūkst. litų.

Dažniausiai kelių policininkai matuoja transporto priemonės greitį vienu greičio matuokliu. Lapkričio 27 dieną vairuotojai galėjo stebėti neįprastą vaizdą: transporto priemonės greitis vienu metu buvo matuojamas net trimis greičio matuokliais. Lietuvos metrologijos inspekcijos inspektoriai aiškinosi, ar skiriasi greičio matuoklių matavimo rezultatai matuojant tos pačios transporto priemonės greitį.

Iš viso buvo patikrinta 60 atsitiktinai parinktų greičio matuoklių. Tauragėje patikrinimas atliktas nebuvo, nes iš 5 kelių policijos turimų greičio matuoklių 4 buvo sugedę.

Visi patikrinti greičio matuokliai turėjo galiojančius patikrą patvirtinančius žymenis (lipdukus) ir patikros liudijimus. Tačiau Marijampolės kelių policijoje buvo rasti 4 greičio matuokliai su pažeistais įspaudais, Alytaus kelių policijoje 1 matuoklis buvo neužplombuotas, o Klaipėdos ir Panevėžio kelių policijoje rasta po vieną matuoklį su neaiškiais įspaudais.

Lietuvos metrologijos inspekcijos inspektoriai pareikalavo atlikti neužplombuotų bei su pažeistais ir neįskaitomais įspaudais rastų greičio matuoklių pakartotinę patikrą.

Vis dėlto inspekcijos atstovai sako, kad kelių policijos naudojami greičio matuokliai yra pakankamai tikslūs.

Kelių policija vairuotojo naudai taiko 3 kilometrų per valandą paklaidą. Pavyzdžiui, jei greičio matuokliu užfiksuotas 71 kilometro per valandą važiavimo greitis, laikoma, kad transporto priemonė važiavo 68 kilometrų per valandą greičiu.

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko Felikso Petrausko teigimu, atlikti matavimai rodo, kad nepagrįstai kelių policininkai galėjo nubausti iki 3,6 proc. vairuotojų.

Remdamasi greičio matuoklių patikrinimo rezultatų analize, Lietuvos metrologijos inspekcija pasiūlė Valstybinei metrologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, rengiant nacionalinę greičio matuoklių patikros metodiką, atkreipiant dėmesį į šio tyrimo rezultatus ir įteisinti didesnę - iki 5 kilometrų per valandą - paklaidą, nes šiuo metu kelių policijos taikoma 3 kilometrų per valandą paklaida. Tokiu atveju klaidingų nuobaudų sumažėtų iki 1,6 proc.

Lietuvos metrologijos inspekcija šalyje yra vienintelė valstybės institucija, kuri kontroliuoja, kaip visi ūkio subjektai laikosi Lietuvos įstatymų ir kitų teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų.

Inspekcija, vykdydama valstybinę metrologinę inspekcinę matavimo priemonių būklės ir naudojimo bei prekių kiekio kontrolę, gina valstybės ir vartotojų teises nuo neteisingų ir neteisėtų matavimo padarinių.