Kauno apskrities viršininkas Romualdas Morkevičius, Kauno miesto savivaldybės vadovas Andrius Kupčinskas ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas nesutinka su tuo, kad Kauno viešojo logistikos centro, skirtingai nei Vilniaus ir Klaipėdos VLC, nesiūloma pripažinti valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

"Manome, kad visi (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) VLC, plėtojami kaip vieninga sistema, turi būti vienodos - valstybinės svarbos, kitaip būtų iškraipyta Lietuvos, kaip svarbios Europos lygmens logistikos erdvės, plėtra. Taip pat būtų padaryta didelė žala Kauno regiono ekonominei plėtrai", - teigiama visų trijų vadovų pasirašytame rašte ministrui pirmininkui Gediminui Kirkilui.

Kaip ELTA jau skelbė, praėjusių metų pabaigoje antrojo Lietuvos miesto viešojo logistikos centro steigimo klausimus svarstę Vyriausybės strateginio planavimo komitetas ir Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros nuolatinė komisija nesutiko su Kauno regioninės plėtros tarybos nuomone steigti tokį centrą prie Laisvosios ekonominės zonos. Nes tam reikėtų paaukoti nemažą plotą gyventojų lankomo valstybinio miško. Abiejų anksčiau minėtų institucijų bei Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų teigimu, logistikos centrą racionaliau įkurdinti europinės "Rail Baltica" ir plačiosios vėžės geležinkelių sankirtoje.

Tačiau kauniečiai atkreipia ministro pirmininko dėmesį į tai, kad šios sankirtos vieta dar nežinoma, nes nenustatyta tiksli europinės "Rail Baltica" geležinkelio vėžės vieta, ties kuria ji pasieks Kauną.

UAB "Vilnius Consult", Transporto investicijų direkcijos užsakymu vykdydama projektą "Viešųjų logistikos centrų išdėstymo plano parengimas (pagrindimas)", atsižvelgė į Kauno apskrities Bendrojo plano sprendinius bei išanalizavo galimų VLC vietų parinkimą Kauno regione. Ji pateikė siūlymus, kuriuos apsvarstė Kauno regiono plėtros taryba, patvirtinusi logistikos centrui teritoriją šalia Karmėlavos gyvenvietės. Nors pritarta teritorijos specialiojo plano rengimui, Vyriausybės strateginio planavimo komitetui neapibrėžus sklypo vietos, sustoja tolesni jo suformavimo veiksmai ir Kauno viešo logistikos centro plėtra.

Kauno logistikos centrui parinkta vieta - patraukli infrastruktūros atžvilgiu, nes yra šalia pagrindinių magistralinių autotransporto kelių, čia yra inžinerinės komunikacijos, numatoma "Rail Baltica" trasa. Per Kauno laisvąją ekonominę zoną planuojamas naujas kelias. Greta jos esančio Kauno oro uosto administracija žada statyti sandėlius, todėl atsirastų galimybė bendrai kooperacijai.

Daugiau tinkamų logistikos centrui laisvų valstybinės žemės sklypų prie Kauno nėra, juos tektų išpirkinėti iš savininkų.