Bendrovės akcininkų susirinkime rugpjūčio 23 dieną ketinama priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 1,706 mln. iki 1,794 mln. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „NEO Finance“.

Iš viso ketinama išleisti 199,2 tūkst. vienetų naujų akcijų, kurių platinimo kaina bus 2,51 euro už 0,44 euro nominalios vertės akciją. Visų bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 500 tūkst. eurų.

Pirmumo teisę įsigyti naujų akcijų turės bendrovės akcininkai, proporcingai jų turimų akcijų skaičiui. Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos numatytos išleisti akcijos, bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

„NEO Finance“ akcijos kotiruojamos Baltijos šalių biržų alternatyviojoje rinkoje „First North“.