Šiam siūlymui pritarta per trečiadienį vykusį eilinį akcininkų susirinkimą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Šiaulių bankas.

Bendrovės akcininkai iš viso turėjo paskirstyti 150,482 mln. eurų sukaupto pelno. Iš jų, be dividendams numatytų 3,3 mln. eurų, 7,524 mln. eurų paskirta į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą, o 139,654 mln. eurų perkelti į kitus metus.

Šiaulių bankas kovo pradžioje atkreipė dėmesį, kad dividendams siūloma suma sudaro 7,67 proc. 2020 metų grynojo pelno, nors banko dividendų politika numato, jog dividendams siekiama skirti ne mažiau kaip 25 proc. uždirbto metinio grupės pelno.

Nukrypimą nuo dividendų, pasak bendrovės, lėmė Europos Centrinio Banko (ECB) rekomendacijos, kurių Šiaulių bankas privalo laikytis, nepaisant „turimos solidžios kapitalo atsargos“.

Anot Šiaulių banko, dividendams skiriama suma yra maksimali, galima pagal šią ECB rekomendaciją.

Šiaulių banko grynasis pelnas pernai, palyginti su 2019-aisiais, sumažėjo 18,9 procento. Banko grupės grynasis pelnas pernai siekė 43,042 mln. eurų ir buvo 16,7 proc. mažesnis nei 2019 metais.

Praėjusių metų pabaigoje ERPB valdė 26,02 proc., „Invalda INVL“ – 6,14 proc., Algirdas Butkus – 5,36 proc., o Gintaras Kateiva – 5,29 proc. Šiaulių banko akcijų. Lietuvos investuotojams priklausė 46 proc., užsienio investuotojams – 54 proc. banko akcijų.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.