Lėšos, pritrauktos per įmonių grupės obligacijų emisiją, bus skirtos investuoti į atsinaujinančios energetikos projektus, nekilnojamojo turto ir tvaraus mobilumo verslo plėtrą.

„Nasdaq Vilnius“ duomenimis, atsinaujinančių išteklių energetikos, mobilumo paslaugų, automobilių prekybos ir kitus verslus valdančios įmonių grupės „Modus Grupė“ išleistos obligacijų emisijos dydis yra 8 mln. eurų, vienos obligacijos nominali vertė – 100 eurų.

Trejų metų trukmės obligacijų emisijos metinė palūkanų norma – 5 proc., palūkanos mokamos kartą per pusmetį. Obligacijų emisijos išpirkimo data – 2023 m. gruodžio 4 d.

Iš viso į „Nasdaq Baltijos“ „First North“ sąrašus yra įtrauktos trys obligacijų emisijos visos įmonių grupės lygmenyje.