Dėl tokių valdybos siūlymų bus sprendžiama kovo 31 dieną vyksiančiame akcininkų susirinkime, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė Šiaulių bankas.

Įvertinus ankstesnių metų nepaskirstytą pelną bei apskaitos principų pasikeitimo įtaką, Šiaulių banko akcininkai iš viso turės paskirstyti 107,387 mln. eurų.Iš jų 5,369 mln. eurų siūloma skirti į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą, 580 tūkst. eurų – stebėtojų tarybos narių tantjemoms. Po šių sprendimų Šiaulių bankui liktų 85,198 mln. eurų nepaskirstytojo pelno.

Pernai Šiaulių bankas išmokėjo 17,421 mln. eurų dividendų (po 0,029 cento akcijai), o stebėtojų tarybos narių tantjemoms skyrė 550 tūkst. eurų.

Šiaulių bankas taip pat ketina per 18 mėnesių supirkti iki dešimtadalio savo įstatinio kapitalo. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 15 proc. didesnė už jų rinkos kainą biržoje, tačiau ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų finansinių ataskaitų duomenis, minimali kaina – 15 proc. mažesnė už rinkos kainą.

Praėjusių metų pabaigoje ERPB valdė 26 proc., „Invalda INVL“ – 6,1 proc., Algirdas Butkus – 5,6 proc., o Gintaras Kateiva – 5,3 proc. Šiaulių banko akcijų. Lietuvos investuotojams priklausė 46 proc., užsienio investuotojams – 54 proc. banko akcijų.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.