„Vilniaus baldai“ dirba sėkmingai ir neturi skolų, todėl siūlome laisvas lėšas išmokėti akcininkams“, - sakė „Vilniaus baldų“ valdybos pirmininkas Vytautas Bučas.

Į „Vilniaus baldų“ valdybą naujai 4-erių metų kadencijai siūloma perrinkti dabartinius narius - pagrindinės akcininkės „Invaldos“ atstovus – V. Bučą, Darių Šulnį ir Dalių Kaziūną.

Audituotais duomenimis, „Vilniaus baldai“ 2011 metais padidino pajamas 21 proc. iki 238,4 mln. litų, o grynasis pelnas sumažėjo 3,8 proc. iki 26,8 mln. litų. „Vilniaus baldai“ eksportuoja beveik visą produkciją, kurią nuperka Švedijos koncernas „Ikea“.

Kontrolinį „Vilniaus baldų“ akcijų paketą valdo investicijų bendrovė „Invalda“. „Vilniaus baldų“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius biržos oficialiajame sąraše.