Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų (II pakopos PF) vieneto vertė per III šių metų ketvirtį vidutiniškai paaugo 6,61 proc., o nuo metų pradžios – 14,53 proc. Tiek nuo metų pradžios, tiek per ataskaitinį ketvirtį daugiau padidėjo didesnę dalį į akcijas investuojančių PF apskaitos vieneto vertės. Per III ketvirtį akcijų PF paaugo 13,27 proc., o vidutinės akcijų dalies PF, kuriuose kaupia daugiausiai dalyvių, vieneto vertės padidėjo 7,88 proc.

2009 m. III ketvirčio pabaigoje didžioji dalis (48 proc.) II pakopos PF turto buvo investuota į vyriausybių vertybinius popierius (VVP), iš kurių 43 proc. (643,6 mln. Lt) sudarė Lietuvos VVP.

Daugiau nei ketvirtadalis (26 proc.) PF turto buvo investuota akcijų rinkoje (tiesioginės investicijos į akcijas ir akcijų kolektyvinio investavimo subjektus, toliau – KIS), 15 proc. PF turto sudarė investicijos į skolos vertybinių popierių rinką (įmonių obligacijos ir skolos KIS).

Lėšos, laikomos indėliuose ir grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje, sudarė šiek tiek mažiau nei dešimtadalį viso turto. Lietuvoje buvo investuota beveik 33 proc. viso II pakopos PF turto, o likusi dalis – užsienyje. 72 proc. PF turto buvo investuota eurais, 20 proc. – litais, o investicijos JAV doleriais siekė 6 proc.

Per 2009 metų III ketvirtį į pensijų kaupimo sistemą atėjo per 2,7 tūkst. naujų dalyvių, iš kurių daugiau nei pusė (52 proc.) pasirinko vidutinės akcijų dalies PF, 31 proc. – akcijų PF, 10 proc. – mažos akcijų dalies PF.

2009 m. III ketvirtį apie 6 tūkst. dalyvių nusprendė pakeisti pensijų kaupimo bendrovę, o tai yra 37 proc. mažiau negu praėjusį ketvirtį. Tuo tarpu pensijų fondus toje pačioje bendrovėje keitė 918 dalyvių, iš jų daugiau nei pusė (513) rinkosi vidutinės akcijų dalies PF.

2009 m. rugsėjo dieną Lietuvoje veikė 29 II pakopos PF. Juos valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės. II pakopos pensijų fondų bendra investicinių portfelių vertė 2009 m. rugsėjo 30 d. siekė 3,107 mlrd. Lt. Pensijų kaupime dalyvavo 998,2 tūkst. dalyvių.

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo (toliau – III pakopos) PF vieneto vertės per 2009 m. III ketvirtį vidutiniškai paaugo 12,84 proc., o nuo metų pradžios – 23,23 proc.

Per III šių metų III pakopos PF turtas paaugo beveik 12 proc., arba 7,7 mln., ir siekė 74,1 mln. Lt. Nors investuotojų nuotaikos bei lūkesčiai pasaulyje gerėjo ir III ketvirtį, tačiau III pakopos PF dalyvių skaičius jau ketvirtą ketvirtį iš eilės, nors ir nedaug, tačiau mažėjo. Dalyvių skaičius sumažėjo beveik 0,4 proc. (-89 dalyvių) ir siekė 21,1 tūkst.

Pagal dalyvių skaičių III pakopos PF rinkoje ir toliau dominavo dvi valdymo įmonės: UAB „SEB investicijų valdymas“ (53,5 proc. visų dalyvių) ir UAB „DnB Nord investicijų valdymas“ (33 proc. dalyvių).

Tiesioginių ir netiesioginių (per kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į akcijas) investicijų į akcijas dalis bendrame III pakopos pensijų fondų portfelyje siekė 49 proc. Atitinkama skolos vertybinių popierių dalis buvo apie 38 proc., o 9 proc. fondų turto buvo laikoma pinigais ir indėliuose.