Anot komisijos pranešimo spaudai, skirdama įspėjimą, VPK atsižvelgė į tai, kad anksčiau nebuvo nustatyta UAB „SEB investicijų valdymas“ pareigos vykdyti pensijų fondų ir investicinių fondų valdymo veiklos vidaus kontrolę pažeidimų, o vidaus kontrolė, susijusi su investicinių paslaugų teikimu, buvo vykdoma tinkamai.

SEB bankui įspėjimas skirtas už tai, kad jis, veikdamas kaip valdymo įmonės UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų depozitoriumas, neužtikrino išankstinės kontrolės bei priežiūros funkcijų vykdymo ir tuo pažeidė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo bei Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo reikalavimus. Išankstinė priežiūra reikalinga tam, kad užtikrintų, jog investicinių ar pensijų fondų turtu sudaromi sandoriai atitiktų teisės aktų ar sudarymo dokumentų reikalavimus.

VPK konstatavo, kad banko vykdoma paskesnė sudarytų sandorių kontrolė nėra pakankamas kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymas.

Minėti pažeidimai nustatyti atlikus UAB „SEB investicijų valdymas“ kompleksinį ir SEB banko tikslinį patikrinimus. VPK taip pat nurodė abiem subjektams ištaisyti pažeidimus.

„Pensijų fondų veiklos kontrolė ir priežiūra SEB grupėje visuomet buvo atliekama taip, kaip yra nustatyta šią sritį reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Lauksime oficialaus Vertybinių popierių komisijos sprendimo ir išaiškinimo, kuo remiantis toks sprendimas buvo priimtas. Tuomet konsultuosimės su VPK ir prašysime išaiškinimo dėl tolesnės teisės aktų taikymo praktikos, kadangi esamas teisės normų taikymas iki šiol niekam nekeldavo abejonių”, teigiama SEB laiške žiniasklaidai.