Atsiranda nemažai naujų atsakomybių

Dar 2019 metų lapkričio 27 dieną Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimta direktyva 2019/216 dėl geresnio Europos Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir modernizavimo, arba paprasčiau – vadinamoji „Omnibus“ direktyva, turėtų paliesti nemažai sričių. Įsigalios naujos taisyklės sudarant sutartis dėl skaitmeninio turinio ir paslaugų teikimo, nauji reikalavimai elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjui bei pirkimo–pardavimo sutartims, bus išplėstas nesąžiningos komercinės veiklos apibrėžimas, klientų asmens duomenys pripažįstami mokėjimo forma. Galiausiai, bus numatytos naujos atsakomybės elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjui. Taisyklių ir naujovių daug, apie jas jau nemažai diskutuota, dabar beliko joms tinkamai pasirengti. Tam liko vos vienas mėnuo – „Omnibus“ direktyva pilnai įsigalios gegužės 28 dieną.

Visų pirma, elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjas turi atskleisti pagrindinius parametrus, pagal kuriuos vartotojui pateikus užklausą nustatomi pasiūlytų produktų rezultatai, ir jų santykinį reikšmingumą, lyginant su kitais parametrais. Jei tai nebus padaryta, teikėjui gali kilti atsakomybė dėl nesąžiningos komercinės veiklos vykdymo.

Direktyva taip pat numato, kad elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjas vartotojus privalo informuoti apie su siūlomų produktų aukštesne vieta paieškos užklausos rezultatuose susijusias mokamas reklamas, rodomų atsiliepimų autentiškumo užtikrinimą ir taikant automatizuotus sprendimus priimamą kainos individualizavimą. Vėlgi, skelbiant netikrus ar nepatikrintus kaip realių vartotojų atsiliepimus bei pateikiant vartotojui rezultatus pagal jo užklausą, bet neatskleidžiant tai esant reklamai ar mokėjimui siekiant aukštesnio produktų reitingo paieškos rezultatuose, reikš teisės aktų pažeidimą, už ką gresia atsakomybė.

Galiausiai, elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjui atsiranda pareiga pateikti vartotojui bendrąją informaciją, ar verslininkas pats siūlo pateikiamas prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį. Tiesa, šis reikalavimas negalioja tiems atvejams, kai minėtas prekes ar paslaugas siūlantis asmuo nėra verslininkas.

Baudos išties reikšmingos

Naujieji pakeitimai suteikia papildomų teisių vartotojams ir numato ganėtinai daug naujų pareigų verslui. Nepadarius namų darbų, baudos gali gerokai apkartinti veiklą ar net priversti apmąstyti, ar užtenka pajėgumų ją tęsti. Mat už nesąžiningos komercinės veiklos vykdymą priežiūros institucijoms suteikiama teisė skirti iki 6 proc. verslininko praėjusiais finansiniais metais gautų metinių pajamų siekiančią baudą.

Apibendrinant, elektroninės prekyvietės paslaugos teikėjams rekomenduojame užtikrinti, kad jų vykdoma prekių reklama, pateikiama informacija, sudaromos sutartys ir prekių kokybės užtikrinimo procesai ne vėliau kaip „Omnibus“ direktyvos įsigaliojimo dieną pilnai atitiktų naujuosius reikalavimus. Džiugu, kad dalis įmonių jau atliko reikalingus pakeitimus, o tiems, kurie dėl kažkokių priežasčių uždelsė, belieka patarti suskubti ir pasitelkus teisininkus užtikrinti, kad naujieji reikalavimai bus tinkamai įgyvendinti.