Esminiai pokyčiai įmonėse

Dėl pandemijos nuotolinis darbas tapo būtinybe, o ilgainiui ir visiška norma, todėl itin aktualus yra Konkurencijos tarybai suteiktas įgaliojimas atlikti patikrinimus (leidus teismui) ne tik įmonių, bet ir ūkio subjekto vadovų ir darbuotojų gyvenamosiose ar kitokiose patalpose.

Ir prieš pandemiją Konkurencijos taryba ne kartą yra neradusi ją dominčią informaciją valdančių darbuotojų ir vadovų darbo vietose. Kartais dėl to, kad kurioziškai į įstaigą atvykdavo per pietų pertrauką, arba dėl to, kad darbuotojas yra komandiruotėje. Šiuo metu tokių atvejų tikrai daugėja. Beveik visų įmonių darbuotojai gali dirbti tiek iš namų, tiek iš nuomojamų bustų Lietuvoje ar užsienyje. Kaip tokiu atveju Konkurencijos taryba įgyvendina savo užduotis surinkti tyrimui reikalingą informaciją?

Iki pandemijos apklausos nuotoliniu būdu vykdavo, kai įmonės darbuotojai geranoriškai sutikdavo būti apklausti vaizdo arba telefono pokalbio metu, priimdavo įpareigojimą atvykti į Konkurencijos tarybą gyvai arba tiesiog perduodavo savo kompiuterį. Tačiau nė vienas teisės aktas nenumato asmens prievolės laikyti privalomu telefonu pateiktą nurodymą atsiliepti į skambučius ar tikrinti elektroninį paštą kas valandą. Kad ir kaip Konkurencijos taryba stengtųsi atlikti netikėtą patikrinimą – naujoje realybėje tą pasiekti gali būti labai sudėtinga.

Ar turite pareigą atsiliepti į skambutį?

Konkurencijos taryba nėra technologiškai atsilikusi valstybės institucija. Priešingai, įstaiga turi puikius informacinių technologijų specialistus ir netgi naudoja mašininio mokymosi siūlomus sprendimus. Vis dėlto ne visi Tarybos taikomi sprendimai yra reglamentuoti aiškiai ir nedviprasmiškai, dažnai ūkio subjektai yra atgrasomi kreiptis teisminės gynybos dėl ilgos ir miglotos bylinėjimosi perspektyvos.

Įmonės darbuotojų pareiga paklusti visiems teisėtiems Tarybos pareigūnų nurodymams (pavyzdžiui, nemodifikuoti kompiuteryje esančių dokumentų) atsiranda nuo to momento, kai Tarybos pareigūnai praneša ūkio subjekto vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie patikrinimo patalpose pradžią. Tačiau nei įstatyme, nei teismų praktikoje nėra galutinio atsakymo, ar pareiga vykdyti visus nurodymus galioja ir tokiems darbuotojams, kurie nėra tikrinamose ūkio subjekto patalpose. Jei darbuotojas yra patikrinimo patalpose, laikoma, kad Taryba savo pareigą įvykdė nuo pranešimo ūkio subjekto vadovui ar kitam atsakingam asmeniui momento. Tačiau tais atvejais, kai darbuotojas ramiai sėdi su chalatu namie, neatsako į telefono skambutį ar nepriima vaizdo skambučio pakvietimo, – ar tai yra kliudymas tyrimui, už kurį gresia 1 proc. metinių pajamų bauda? O jei toks darbuotojas priims skambutį ir pamatęs kas kitoje ekrano pusėje – kompiuterį išjungs?

Kol kas tai tik hipotetinės problemos, kurioms pasiruošti turi tiek Taryba, tiek ir tikrinami ūkio subjektai. Žymiai svarbiau – ar jau žinote, kas ir kaip suteiktų prieigą prie jūsų duomenų, kurie tikrai buvo importuoti į skaitmeninę erdvę per pandemiją.

IT iššūkiai

Skaitmenizacija, tikėkimės, nesustabdoma. Tačiau skaitmenizacija yra ne tik patogumas ir medžių išsaugojimas, bet ir naujos vidinės operacijos bei ūkio subjektų pareigos.

Šiandien dar nėra atsakyta į klausimą, kaip greitai Tarybos pareigūnams turi būti suteikta prieiga prie ūkio subjekto elektroninių duomenų, kurie laikomi debesyje ar paslaugos teikėjų fiziniuose serveriuose įmonės patalpose ar už jų ribų. Taip pat nėra galutinio aiškumo, kas atsakingas (gal net subsidiariai ar solidariai) už prieigos prie serverio suteikimą, jeigu serverio aptarnavimo paslaugą teikia išorės IT įmonė.

Viena vertus, niekur nėra numatyta pareiga skubėti. Kita vertus, jei ūkio subjektas negali pats prisijungti prie savo duomenų ir to atlikti operatyviai, gali kilti įvairių įtarimų. Fizinį archyvą Taryba gali užantspauduoti ir taip užtikrinti, kad jo turinys nepasikeis, priešingai nei įmonės informaciją saugantį serverį, kurį Taryba galėtų „užantspauduoti“ tik jau gavusi tiesioginę prieigą prie jo.

Bet kuriuo atveju patikrinimo metu Tarybos pareigūnai turi teisę reikalauti suteikti operatyvią prieigą prie duomenų, nesvarbu, kokia forma jie saugomi. Todėl įmonėje turi būti paskirtas bent vienas atsakingas asmuo, kuris žinotų, kas teikia IT paslaugas, kaip ir kur yra saugomi elektroniniai duomenys ir gebėtų tai paaiškinti Tarybos (ar kitos institucijos) pareigūnams.

Prisiminkite, kad Taryba turi teisę gauti prieigą tik prie duomenų, susijusių su tyrimu. Todėl tai, ką pareigūnai pasiims iš jūsų serverių, priklausys tik nuo to, kaip tvarkingai yra saugomi duomenys. Jeigu nėra aiškių atskyrimų, archyvavimo ir rūšiavimo – kartu su tyrimu susijusiais dokumentais į Tarybos laikmenas pateks ir kiti dokumentai. Taigi turėkite aiškias vidines tvarkas, reikalaukite jų laikytis ir paskirkite atsakingus asmenis.