Griežtėja leidimų veiklai sąlygos

Nuo rugpjūčio mėnesio pradėjo galioti naujasis 2021 m. liepos 30 d. Aplinkos ministro išleistas įsakymas, kuriuo patvirtintas aprašas „Dėl planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią“. Šis aprašas detalizuoja jau anksčiau priimtą Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. taisyklę – verslas pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą gali tik įgaliotai institucijai įsitikinus, kad ūkinės veiklos objektas atitinka šias sąlygas.

Reiškia, kad tik gauti TIPK ar taršos leidimo neužtenka. Yra būtinas patikrinimas dėl atitikimo jo sąlygoms ir tik po patikrinimo ir inspektorių įsitikinimo galima paleisti įrenginį. Verslas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) ne vėliau kaip likus 25 darbo dienoms iki veiklos vykdymo pradžios, kad jau greitai bus pasirengęs pradėti vykdyti veiklą. Pranešimas turi nustatytą formą, priedus ir kitus reikalavimus. AAA pareigūnai taip pat priims sprendimą dėl veiklos vykdymo galimumo. Patikrinimas nustatytais atvejais bus atliekamas tiek vykstant, tiek nevykstant į veiklavietę.

Tai reiškia, jog verslui užtruks papildomai dar bent 1 mėnesį paleidžiant naują liniją, įrenginį ar panašiai. Verta priminti, jog vienas iš didžiausių iššūkių, kuriuos 2020 m. įvardino Valstybės kontrolė AAA darbe, buvo ir yra vėlavimas verslui išduodant leidimus bei vykdant kitas agentūros funkcijas. Galima tik spėlioti, ar papildomos funkcijos dėl naujo teisės akto prisidės prie vėlavimo nebuvimo.

Reguliavimas griežtėja ir ES lygiu

Reguliavimas griežtėja ne tik nacionaliniu, tačiau ir ES lygiu. Nuo šios vasaros liepos mėnesio jau galioja Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvos Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151. Juo nustatomos Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvos priedo D dalyje nurodytų gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų ir tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gėrimų indelių) ženklinimo taisyklės. Verslas jau privalo ženklinti, pavyzdžiui, vienkartinius gėrimų indelius.

Atsiras eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apibrėžimas

Už kelių mėnesių, tai yra nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigalios Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, kuriais apibrėžiama, kada transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, tai yra gaminio atlieka. Pavyzdžiui, iki šiol verslininkas importavęs į Lietuvą išregistruotą automobilį, kuriam vien iš pažiūros galėtume klijuoti etikę „atlieka“ galėjo išsisukti nuo kontrolės ir teismų, nes nebuvo įstatyminių kriterijų, kada toks automobilis tampa atlieka. Savininkai teismuose teigdavo, jog nuosavybės teisė yra absoliuti ir jie subjektyviai nusprendžia, kada savo turtą laikyti atlieka, o kada daiktu. Dabar yra numatyti šie kriterijai: 1) transporto priemonės savininkui išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas; 2) transporto priemonė ardoma arba yra išardyta taip, kad jos eksploatavimas pagal paskirtį yra negalimas.

Didėja taršos mokestis už neperdirbamą pakuotę

Jau dabar verslui reikia suskubti skaičiuoti ir ruoštis, kiek brangiau reikės mokėti taršos mokestį už neperdirbamą pakuotę. Nuo 2022 m. sausio 1 d. bus taikomi didesni mokesčio tarifai dėl į rinką išleidžiamos neperdirbamos vienkartinės pakuotės (lyginant su perdirbama ir daugkartine pakuote). Pavyzdžiui, neperdirbamos plastikinės pakuotės tarifas numatytas 875 Eur už toną, o perdirbamos – 618 Eur už toną. Kol kas nėra teisinio aiškumo dėl šios sąvokos taikymo praktikoje, tačiau verslams patartina jau dabar kreiptis į tuščios pakuotės tiekėjus arba supakuotų produktų tiekėjus, jog būtų pateikiama pažyma dėl pakuotės perdirbimo galimybės.

Galima tik tikėtis sveiko balanso tarp griežtėjančių teisės aktų ir siekio didinti kontrolę bei realaus verslo skatinimo sąmoningai siekti žiedinės ekonomikos tikslų. Ne baudos, sankcijos ar didėjantys mokesčiai sumažins taršą ir sustabdys senkančių išteklių naudojimą, o ekonominės ir pozityvios paskatos verslui pačiam imtis reikiamų iniciatyvų.