Tikslai gražūs, bet verslo bendruomenei jau dabar akis bado velniai detalėse: kaip rašo pranešime LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, naujoji valstybinė VšĮ „taps vienintele įstaiga, atsakinga už visos inovacijų ekosistemos vystymą ir visus inovacinės veiklos etapus – nuo idėjos plėtojimo iki produktų pateikimo rinkai.“

Agentūra bus kuriama konsoliduojant viešosios valstybinės įstaigos „Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Lietuvos verslo paramos agentūros veiklas. Įdomu, kad šios įstaigos naikinamos nebus, o tik dalis jų funkcijų perduotos naujai kuriamai įstaigai.

Tarp tų veiklų, kurios iš senųjų valstybinių VšĮ keliauja į naują valstybinę VšĮ, yra ir tradicinio verslo plėtra bei eksporto skatinimas. Valstybinė VšĮ vadinsis „Inovacijų agentūra“, bet pagrindinės agentūros veiklos kryptys bus: mokslu grįsto inovatyvaus verslo plėtra; ne mokslu grįsto inovatyvaus verslo plėtra; neinovatyvaus verslo plėtra („tradicinės“ pramonės įmonės).

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vienijantys tiek naujųjų technologijų sektoriaus įmones, tiek pramonės milžinus, tiek ir tradicinius verslus, visiškai pritaria buvusio Ūkio ministro Dainiaus Kreivio Vyriausybės posėdyje išsakytoms pastaboms, kad verslo plėtra ir eksporto skatinimas po šios reformos gali likti valdžios ir institucijų prioritetų paraštėse.

Panagrinėjus naujosios valstybinės VšĮ, kurios įsikūrimui jau numatyti 5 mln. eurų iš „Naujos kartos Lietuva“ plano, koncepciją ir rodiklius (KPI), kuriais bus matuojamas sėkmingas ar nelabai agentūros darbas, drąsiai galima prognozuoti, kad tradicinių verslų, pramonės plėtra ir eksporto skatinimas agentūrai bus kaip penkta koja šuniui: planuojama matuoti daug žinių reikalaujančių paslaugų eksporto sėkmę, skaičiuojama vidutinės ir aukštos technologijos produktų eksporto dalis nuo visų produktų eksporto, o apie tradicinius verslus, pramonę ir jų eksportą – „baronkos“ skylė.

Verslumo vystymo ir eksporto skatinimo reikšmės niveliavimą parodo ir šių svarbių verslui funkcijų numetimą į įstaigos skyrių, kai anksčiau tai buvo vieni pagrindinių „Verslios Lietuvos“ ir kitų įstaigų uždaviniai.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais Lietuvoje veikiančiais regioniniais rūmais turi, ko gero, didžiausią prekybos, pramonės ir amatų rūmų kontaktų tinklą pasaulyje, tarptautiniai verslo renginiai rūmuose vyksta kone kasdien, verslo misijos, radus ES fondų finansavimą, įmonėms beveik nieko nekainuoja, o verslo pasiūlymai kasdien atkeliauja ir iš Taivano, ir iš Izraelio.

Pagal šiuo metu galiojantį LR Prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, Rūmai atlieka šias pagrindines funkcijas:

1) skatina prekybos, pramonės, statybos, transporto, ryšių, amatų ir kitų verslo bei ūkio šakų plėtrą;

2) tiria bei plėtoja naujas verslo sritis, skatindami kurti regione papildomas darbo vietas;

3) skatina užsienio prekybą;

7) teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.

Ir tas funkcijas Rūmai vykdo be jokių valstybės piniginių injekcijų, o atsiliepimai apie paslaugas nebūna blogesni, o dažnu atveju ir geresni, nei apie valstybines įstaigas.

Mokslo institucijas ir verslus vienijantys Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai mato rizikas, kad tradicinio verslo plėtra ir eksporto skatinimas, įkūrus valstybinę VšĮ, liks prioritetų paraštėse, todėl siūlo sujungti verslo organizacijų ir valdžios atstovų pastangas, patirtis bei praktiką ir, apibrėžiant naujos agentūros funkcijas, svarstant ir priimant jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, aiškiai įvardinti verslo plėtros ir eksporto skatinimo prioritetus, išmatuojamus rodiklius, kurie skatintų agentūrą vystyti šias veiklas.

Arba Inovacijų agentūrai visgi reiktų atsisakyti jai svetimų funkcijų dėl tradicinio pramonės verslo eksporto ir plėtros skatinimo.

„Verslios Lietuvos“ atsakymas: bus galima pasiūlyti pilnesnį paslaugų paketą

Į komentarą sureagavo VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė Daina Kleponė. Kaip akcentuojama atsakyme, „Verslios Lietuvos“ funkcijos prasiplės, prie esamų Verslumo ir Eksporto departamentų struktūroje atsiras dar vienas departamentas – Inovacijų departamentas. Tad pati agentūra niekur nedings.

Daina Kleponė
Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

„Verslios Lietuvos“ pagrindu kuriama vieninga verslo ir inovacijų vystymo agentūra vienodai rūpinsis verslumo, eksporto ir inovacijų skatinimo paslaugų verslui teikimu. Ir verslo vystymas, ir inovacijos, ir eksportas yra tam tikros verslumo kompetencijos. Ir dažnai sėkmingam verslui reikia visų šių kompetencijų. Kartais tam tikros kompetencijos yra aktualios skirtinguose verslo vystymosi stadijose, pavyzdžiui tradiciškai daugiau eksportuojančių yra tarp brandžių įmonių. Kita vertus, dažnai technologijomis ir inovacijomis grįstos įmonės jau nuo pat pradžių savo verslo modelį stato ant eksporto. Technologiniai startuoliai jau yra kuriami globaliai rinkai.

Eksportas yra pagrindinis Lietuvos ekonomikos variklis, jo santykis su BVP Lietuvoje yra vienas iš aukščiausių ES. Tai rodo, kad mūsų verslas sugeba konkuruoti. Inovacijų ir verslo skatinimo agentūros pagrindinis uždavinys bus dar daugiau padidinti mūsų verslo konkurencingumą. Konkurencingumo augimas be inovacijų nėra įmanomas. Žinoma mūsų tikslas yra didinti aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksportą, tačiau inovacijų diegimas tradicinėje pramonėje taip pat nėra pamirštas, juolab kad būtent tradicinė pramonė kol kas sukuria daugiau vertės Lietuvoje. Gamybos ir vadybos procesų inovacijos, skaitmeninimas, robotizacija, nauji produktai, nuosavų prekės ženklų vystymas, skaitmeniniai pardavimo kanalai ir rinkodara tradicinę pramonę gali kilstelėti į naują našumo ir sukuriamos vertės lygmenį tokiu būdu ir didinant jų konkurencingumą tarptautinėse rinkose bei eksporto potencialą.

2020-uosius metus „Versli Lietuva“ komanda dedikavo naujos 2021-2025 m. strategijos kūrimui. Mūsų strategijos atspirties taškas buvo Lietuvos verslo kaip pagrindinio kliento poreikių identifikavimas ir naujas agentūros paslaugų krepšelio, pritaikyto konkretaus kliento (verslo subjekto), esančio konkrečioje vystymosi stadijoje ir sprendžiančio konkrečią problemą sukūrimas. Konstruodami paslaugų krepšelį „iš kliento pozicijos“ pastebėjome, kad labai dažnai verslo įmonėms reikia kompleksinės paslaugos. Jei mes padedame įsikurti technologiniam startuoliui ar naujam tradiciniam verslui, turime jam padėti ne tik įsisteigti, bet suteikti pagalbą rengiant ir verslo planą, ir ieškant finansavimo šaltinių, ir suteikti produkto vystymui reikiamų žinių ar pinigų, taip pat patarti jam kokiose rinkose galės savo produktą parduoti, eksportuoti, t.y. iš karto orientuoti į greitesnį augimą ir aukštesnės pridėtinės vertės kūrimą. Esama fragmentuota verslo paramos sistema labai apsunkina šį procesą, kadangi paramos priemonės yra išskaidytos keliose agentūrose. Tai ne tik labai nepatogu verslui, tačiau tai blogai ir valstybei – iš principo yra neįmanoma pamatuoti taikomų priemonių efekto, nėra kompleksinių priemonių, nevyksta informacijos apsikeitimas bei mokymasis pačių agentūrų viduje, nėra vieningos klientų informacijos valdymo sistemos. Atrodo, kad kiekviena agentūra siekia skirtingų tikslų. O pagrindinis tikslas turėtų būti vienas: auginti Lietuvos verslo konkurencingumą.

Todėl sujungiant eksporto, inovacijų ir verslumo veiklas po vienu stogu bus galima pasiūlyti pilnesnį paslaugų paketą verslui vienoje vietoje nuo pirmųjų veiklos metų ir plėtros Lietuvoje iki eksporto į užsienio rinkas, o taip pat ir sistemiškiau matuoti priemonių poveikį (viešųjų pinigų panaudojimo efektyvumą), matyti kylančias problemas, iššūkius bei juos greičiau spręsti.

Viešai pristatyta ir komentuojama inovacijų agentūros koncepcija nėra galutinė ir apima tik inovacijų dalį naujoje „Verslios Lietuvos“ pagrindu kuriamos agentūros veiklų vizijoje. Specialiai deleguota šios „Verslios Lietuvos“ transformacijos įgyvendinimo komanda ir pasitelkta ekspertinė patariamoji grupė, kurią sudarys nepriklausomi inovacijų srities konsultantai, mokslo, institucijų ir verslo atstovai iki birželio pabaigos paruoš naujosios agentūros strategijos gaires bei integruotą inovacijų, eksporto ir verslumo skatinimo paslaugų krepšelį, kuris bus pritaikytas verslui pagal jo specifinius poreikius, neišskiriant pramonės šakos, lokacijos, įmonės amžiaus ar dydžio.

Noriu atkreipti VšĮ „Versli Lietuva“ klientų, kurie naudojasi verslo pradžios ir plėtros, įskaitant startuolius, bei eksporto skatinimo paslaugomis dėmesį, kad „Versli Lietuva“ paslaugos išliks ir dar papildomai prasiplės. Taip pat noriu pažymėti, kad „Verslios Lietuvos“ profesionalai, šiuo metu dirbantys tiek prie eksporto, tiek prie verslumo veiklų tęs savo darbus – šios kompetencijos ir toliau organizacijai bus tokios pat gyvybiškai svarbios. Taip pat tikiuosi, kad ir visi kitų konsoliduojamų agentūrų profesionalai naujoje komandoje drauge su mumis su džiaugsmu ir dalindamiesi savo kompetencijomis kurs vertę Lietuvos verslui.