Neslėpsiu – per karantiną pamatėme, kiek daug pavojų prarasti žmogiškąjį tarpusavio ryšį slypi nuotoliniame darbe ir kokia didelė atsakomybė tenka vadovams suburti fiziškai nutolusius žmones į bendrą komandą.

Šiandien esame išmokę kelias pamokas. Po karantino leidome žmonėms rinktis, kaip jie nori dirbti, tad šiandien dalis įmonės dirba iš namų, dalis ateina į biurą. Darbuotojai pasirinko tokį darbo būdą, koks jiems yra efektyvesnis ir priimtinesnis. Taigi turime mišrią darbo komandą. Kaip su ja dirbti? Čia nauji iššūkiai tenka ir vadovams, ir patiems darbuotojams.

Ką atradome mes, dirbdami tokiu būdu? Ogi pasikeitė komandos varomoji jėga. Ja tapo ne vien bendri tikslai ir uždaviniai, bet ir bendrumo jausmas.

Pokyčiai, kuriuos įgyvendinome

1. Vienodos sprendimų priėmimo sąlygos. Labai svarbu sukurti visiems vienodas sąlygas dalyvauti bendruose sprendimuose, nežiūrint, kokiu būdu žmogus tai daro – biure ar namuose. Dabar jau tapo nauja norma organizuoti susirinkimus, kuriuose dalis žmonių dalyvauja gyvai, kita dalis prisijungia per interneto platformą. Jeigu žmogaus nėra gyvai biure, vadinasi, jis dalyvauja susirinkime nuotoliniu būdu.

2. Vaizdo ryšio svarba. Išlaikydami bendrą įmonės kultūrą, prioritetą teikiame vaizdo pokalbiams, kad žmonės vieni kitus matytų, jaustų emocijas, palaikytų asmeninį ryšį. Būtent bendravimas vaizdo ryšiu tapo komandos išlaikymo ašimi.

3. Nuotoliniai mokymai – tik su vaizdu. Jei mokymai vyksta nuotoliniu būdu, kolegas skatiname būtinai įjungti kamerą. Matydami vieni kitus, žmonės geriau įsitraukia į mokymosi procesą ir atviriau dalijasi patirtimi. Dabar daug paprasčiau galime suburti mišrias mokymų grupes, kuriose dalyvautų kolegos iš visų Baltijos šalių. Toks darbuotojų ugdymas padeda diegti įmonės kultūrą, kurioje svarbu ne tik kompetencijos, bet ir tarpusavio ryšys su kitų padalinių bei kitų šalių kolegomis.

4. Naujos bendradarbiavimo platformos ir įrankiai. Komandos dvasiai išsaugoti ir darbuotojams paskatinti įdiegėme naujus bendravimo būdus elektroninėmis priemonėmis. Didžiajai daliai darbuotojų pakeitėme kompiuterius į nešiojamus, sukūrėme saugias prieigas dirbti su įmonės sistemomis iš namų, tad darbuotojai dabar yra mobilūs ir galintys palaikyti ryšį su kolegomis iš ten, kur yra patogu. Per ateinančius metus planuojame nešiojamais kompiuteriais aprūpinti visus mūsų darbuotojus Baltijos šalyse.

5. Naujos vadovavimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Ne ką mažiau svarbu išmokti iš naujo bendradarbiauti būnant per nuotolį vienas nuo kito: pasidalinti užduotis, stebėti procesą, bendrauti sprendžiant trikdžius ir atsakyti už bendrą rezultatą.

Be gerų vadovo kompetencijų, visame šiame procese itin svarbus tampa tarpusavio bendradarbiavimas, naujos, nuotoliniam darbui reikalingos rutinos įvedimas ir gebėjimas derinti klausimus su kolegomis, kurie nesėdi šalia. Taigi bendravimo formų, būdų ir priemonių mūsų darbe padaugėjo: visiems teko prie jų priprasti, kai kam – prisitaikyti, tačiau bendra įmonės kultūra išliko nepakitusi.

6. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp šalių. Mūsų tarptautinėje įmonėje padaugėjo bendradarbiavimo su kitomis šalimis – tiek su kolegomis Latvijoje ir Estijoje, tiek su kolegomis Norvegijoje. Būtent skandinaviška verslo kultūra, skatinanti įtraukti visus darbuotojus ir palaikyti nuolatinį ryšį su jais, įvertinant ir emocinius ryšio aspektus, atnešė į mūsų verslą kur kas platesnį kontaktų ratą ir gerokai gilesnį tarptautinių komandų bendradarbiavimą.

7. Naujas vadovų komandos narys pasirinktas nuotoliniu būdu. Mano asmeninė patirtis – pirmąkart vadovą atsirinkau nė karto nesusitikęs gyvai. Estijos filialo vadovo atranką rengėme karantino metu ir su kandidatais teko bendrauti vaizdo ryšiu. Tenka įdėti daugiau pastangų, kad tokiu būdu įvertintum, ar būsimas kolega tinka komandai. Tačiau man regis, mums pavyko.

Ką mes laimime tiek dėmesio skirdami bendravimui? Pirmiausiai – atvirumą, kuomet tarpusavyje galime kalbėtis tiek sprendžiant problemas, tiek mobilizuojant komandas naujam augimui. Be to, tai padeda mums laikyti ranką ant pulso ir žinoti, kaip darbuotojai jaučiasi.

Nutolusioms komandoms kyla pavojus spręsti tik kasdienės rutinos klausimus, kuomet žmonės izoliuojasi savo užduočių rėmuose. Tačiau augimas vyksta tik komandoje ir tik kryptingoje jos veikloje, todėl stengiamės savo darbuotojus sutelkti ne tik kasdieniam darbui, tačiau ir naujų verslo galimybių paieškoms.

Nutolusios komandos šiandien nebėra laikinas sprendimas, jos tampa nauja realybe, tad svarbu sukurti naują diskusijų, atvirumo ir iniciatyvų skatinimo rutiną, kuri leistų žmonėms ne tik saugiai atlikti savo užduotis, bet skatintų idėjų kaitą ir naujas įžvalgas.

Mes vis dar mokomės naujų bendravimo formų ir būdų, kad naujojoje realybėje nepamestume vieni kitų žmogiškąja prasme ir suburtume naujo tipo komandą, kuri sugebėtų dirbti padidinto neapibrėžtumo sąlygomis.