Tad jei darbuotojai šiuo metu yra komandiruojami užsienyje, darbdavys nėra įpareigotas nutraukti komandiruotę, tačiau turi įvertinti šiuos aspektus:

1. Darbuotojams likus komandiruotėje darbdavys privalo jiems mokėti dienpinigius už kiekvieną komandiruotėje praleistą dieną bei aprūpinti gyvenamąja vieta visu komandiruotės laikotarpiu;

2. Jei darbuotojai negali dirbti komandiruotės laikotarpiu, reikia jiems skelbti prastovą (už prastovą apmokama taip: 1-ą dieną – visas VDU, 2-ą ir 3-ą dieną – 2/3 VDU, visas kitas dienas – 40% VDU, tačiau ne mažiau nei MMA per mėnesį);

3. Jei darbuotojai gali dirbti, jiems mokamas įprastas darbo užmokestis (dienpinigiai mokami bet kuriuo atveju);

4. Abejotina, ar šiuo laikotarpiu darbuotojams galima skirti atostogas, nes komandiruotės tikslas yra atlikti darbo funkcijas kitoje vietoje nei darbo vieta. Įforminus atostogas gali pasikeisti kelionės išlaidų apmokestinimas (t.y. visos išlaidos gali būti pripažintos darbuotojo nauda natūra ir apmokestintos kaip darbo užmokestis).

Karantinas paskelbtas iki kovo 30 d. ir prireikus gali būti pratęstas, taigi aukščiau nurodytas išlaidas darbdavys patirs mažiausiai iki aukščiau nurodytos dienos. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šalis, kurioje yra darbuotojai taip pat gali paskelbti karantiną ar ekstremalią padėtį, dėl šios priežasties, net ir pasibaigus karantinui Lietuvoje, darbuotojams gali būti sudėtinga grįžti į Lietuvą.

Jei būtų nuspręsta darbuotojus grąžinti, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

1. Darbdavys privalės padengti darbuotojų grįžimo išlaidas (kad ir kokio dydžio jos būtų);

2. Kelionės laikas yra laikomas darbo laiku, taigi darbdavys privalės už jį kompensuoti mokėdamas darbo užmokestį ir papildomai suteikdamas poilsio laiko ar kasmetinių atostogų DK 107 str. tvarka. Kadangi sienų kirtimas yra ribojamas, tikėtina, jog kelionė užtruks;

3. Sienos kirtimas vykdomas tik per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus: Kalvarijos–Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos, Smėlynės–Medumės, Medininkų–Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartų–Černyševskojės, Panemunės–Sovetsko, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą;

4. Grįžę darbuotojai privalės 14 dienų praleisti izoliacijoje. Darbdavys šiuo laikotarpiu turės skelbti prastovas arba tartis su darbuotojais dėl kasmetinių atostogų panaudojimo.