Išsiaiškinkite, su kokia kontrolės procedūra susiduriate

Pirmiausia, labai svarbu suprasti, koks gautų klausimų kontekstas ir tikslas. Štai keli galimi tipiniai variantai:

Klausimai, susiję su tam tikromis operacijomis (sandoriais), prašoma pateikti sandorių sudarymo ir vykdymo aplinkybes. Kitaip tariant – prašoma informacijos, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 1 punktu. Ten parašyta, kad VMI turi teisę gauti iš asmenų savo funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija. Taigi, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar VMI klausia apie Jus, ar apie kitus asmenis, su kuriais Jums yra tekę turėti reikalų. Tokius klausimus VMI neretai užduoda ne tik tikrinamajam, bet ir asmenims, kurie yra sudarę sandorių su jos tikrinamu mokesčių mokėtoju. Iš klausimų tai matyti, tačiau bet kokiu atveju į juos būtina atsakyti. Jeigu VMI taip domisi tik Jumis – tai greičiausiai Jūsų kontrolės pradžia. Todėl gauti atsakymai turi reikšmės VMI nusprendžiant, ar eiti toliau. Neretai nusiuntę atsakymus iš VMI negausite daugiau jokių žinių;

Nurodymas pagrįsti turto ar pajamų šaltinius. Tuomet, ko gero, turite bėdų: VMI mato Jūsų turtą, gal net išlaidas, bet savo duombazėje neranda informacijos, kokia to kilmė;

Operatyvaus patikrinimo pavedimas. Vadinasi, VMI jau turi konkrečią priežastį, užduotį ir kryptį. Galimai tokio pavedimo sulaukėte, nes VMI nori surinkti informaciją, susijusią su kitu mokesčių mokėtoju, kurį tikrina. Gali būti, kad pateikėte prašymą grąžinti permoką. Nors operatyvus patikrinimas turėtų būti trumpas kaip skiepai, vis dažniau VMI prašo papildomų dokumentų (kartais net ir ne už vienerius ar dvejus metus), paaiškinimų, aiškinasi ne tik konkrečius mokėtojo veiklos epizodus (pvz., ar išduodami kasos čekiai), bet bendrus veiklos klausimus. Pabaigoje surašoma Operatyvaus patikrinimo pažyma, išdėstant rastas nuodėmes ir paklydimus. Svarbiausia – kad šios procedūros metu Jums mokesčių nepriskaičiuos, bet tai gali būti rimta žvalgyba ir pasirengimas arba priežastis pradėti kitas procedūras. Operatyvaus patikrinimo trukmė gana trumpa – nuo poros savaičių iki vidutiniškai poros mėnesių, išimtinais atvejais – ilgiau;

Numatomas atlikti mokestinis tyrimas. Tai jau antra pagal „svorį“ VMI kontrolės forma. Jeigu mokestinio tyrimo metu inspekcija nustatys „trūkumus ir prieštaravimus“, gali pradėti ir mokestinį patikrinimą. Bet paprastai (tą „siūlo“ ir įstatymas) turėtų pasiūlyti Jums pašalinti rastus trūkumus. Mokestinis tyrimas iš esmės yra mokestinio patikrinimo atitikmuo tiek savo procesu (prašoma dokumentų, paaiškinimų, greičiausiai, už visą tiriamą laikotarpį), tiek pasekmėmis – jo pabaigoje VMI gali padaryti išvadą, kad mokestinės prievolės vykdytos netinkamai. Tik mokesčių sumokėti po mokestinio tyrimo VMI dar imperatyviai nepaprašo, baudų neskiria ir, kol mokestinis tyrimas į mokestinį patikrinimą nepereina, paliekama galimybė susiprasti ir nurodomus netikslumus pasitaisyti pačiam. Mokestinis tyrimas gali trukti nuo mėnesio ar kelių mėnesių iki net kelerių metų;

Pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą. Tai reiškia, kad turite potencialų reikalavimą iš VMI. Neretai Inspekcija Jumis jau domėjosi kitokiu būdu, žino, ko Jūs nesumokėjote, ir nesiūlo pasitaisyti patiems, ypač po amnestijos. Ši procedūra labiausiai formalizuota, ji pradedama ir tęsiama, visi jos dalyviai gauna tam tikras konkrečias teises ir pareigas, baigiama patikrinimo aktu. Jame arba priskaičiuojami papildomi mokesčiai, arba, išimtiniais atvejais, ne. Patikrinimas dažniausiai reiškia ilgą (jeigu prieš tai keletą metų nevyko mokestinis tyrimas) ir gana varginantį procesą. Dirbsite VMI pareigūnės ar pareigūno kolega, o jis taps vienu artimesnių Jūsų verslo partnerių arba gana nepatogius ir kartais Jums nesuprantamus klausimus užduodančiu smalsuoliu ar net verslo konsultantu.

Sužinokite, kokie klausimai domina VMI

Priklausomai nuo kontrolės procedūros, tai gali būti tik epizodiniai Jūsų sandoriai, pvz., už ką kam nors mokėjote ar gavote pajamų, arba gali būti išsami Jūsų veiklos ataskaita už pastaruosius 5 metus (nuo kitų metų – kai kuriais atvejais sutrumpėjus senačiai, už 3 metus). VMI gali dominti tik senaties termino metu gautos pajamos, bet sandoriai, iš kurių jos gautos gali būti sudaryti ir anksčiau (jeigu vykdyti senaties metu), todėl gali tekti aiškintis ir dėl jų. Tik supratę pagrindinį klausimą, galėsite kokybiškai atsakinėti į šalutinius;

Atsakingai nuspręskite, ką paskirsite atsakingu asmeniu kontaktavimui su VMI

Jeigu įmonėje, tai gali būti buhalteris, finansininkas, finansų vadovas ar vadovas (priklausomai nuo to, ką pusę etato norite įdarbinti atstovu ryšiams su VMI). Fiziniams asmens reikėtų rimtai apsvarstyti, ar verta tai daryti patiems. Patarimas – asmuo, kuris turi visą informaciją (dažniausiai skiriamas bendrauti su VMI, nes VMI prašo informacijos), nebūtinai yra geriausias atstovas, kai reikia rašyti paaiškinimus, paaiškinti ryšį tarp faktų (arba jo nebuvimą). Atstovas turėtų ne tik žinoti atsakymus į VMI klausimus, bet ir suprasti, ko VMI klausia ir kodėl;

Patikrinkite, ar turite visus dokumentus, ir įvertinkite, kas juose užfiksuota

Tą reikėtų padaryti dėl 2 priežasčių. Pirma, jeigu neturite dokumentų, nes pamiršote jų paprašyti iš kontrahento – pats laikas tą padaryti tam, kad galėtumėte patys pateikti VMI. Antra, jeigu iš karto teiksite pilną informaciją, tuomet gali būti, kad VMI turės mažiau klausimų. Kita vertus, Jūs pats nežinote, ką mokesčių inspektorius ar inspektorė visame tame gali įskaityti ir kokius nesusijusius faktus ar aplinkybes susieti, todėl, prieš teikiant juos VMI – dar kartą peržiūrėkite arba duokite pažiūrėti kažkam kitam, neturinčiam išankstinio intereso apskaičiuoti papildomų mokesčių;

VMI nurodymai – ne šventa karvė

Pavyzdžiui, Jums duodamos 10 dienų surinkti ir pateikti 5 metų dokumentų archyvą, o Jūs jau turėjote kitų svarbių planų šioms dienoms. Galite tartis dėl termino pratęsimo, galite tartis dokumentus teikti dalimis, o galbūt net ne visų dokumentų VMI reikia jos funkcijoms atlikti.

Svarbiausia – bendradarbiauti

Ir ne tik dėl to, kad tokia pareiga pagal įstatymą. Pirma, bendradarbiauti svarbu, kad lengviau būtų suprasti, kas VMI kelia daugiausia klausimų ir susikoncentruoti į juos. Antra, kad pateikti paaiškinimai būtų suprasti taip, kaip jie surašyti, o ne taip, kaip kažkas nori juos perskaityti. Trečia, bendradarbiaudami mes mažiname potencialias baudas, nes bendradarbiavimas – viena iš atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Todėl niekada nepamirškite bendradarbiauti, bet bendradarbiaudami neleiskite piktnaudžiauti;

Bendravimas raštu leidžia kontroliuoti, ką teikiate

VMI pareigūnai gali užduoti klausimus telefonu ar žodžiu. Tai suteikia tam tikrą neapibrėžtumą ir ne visada leidžia įvertinti, ko ir kodėl iš tikrųjų Jūsų klausia. Patarimas – bendraukite raštu net tada, kai Jūsų paklausia žodžiu, paprašykite suformuluoti klausimus raštu ir labai rūpestingai į juos atsakinėkite;

Pirmas paaiškinimas – teisingas

Pats pirmas kontaktas ir abstraktus komentaras ar aplinkybių paaiškinimas gali nulemti, kaip bus skaitoma ir vertinama visa kita pateikta informacija. Jeigu vėliau norėsite patikslinti ar pakoreguoti informaciją, viskas, kas parašyta pirmajame paaiškinime, gali būti panaudota prieš Jus;

Pasitarkite su profesionalais

Jeigu Jūsų atžvilgiu atliekamas mokestinis tyrimas arba patikrinimas, vertinamas platus sandorių spektras ir ilgesnis laikotarpis – be išorinės pagalbos apsieinama itin retai. Kuo sudėtingesnė veikla, tuo labiau gali reikėti išorinio profesionalo. VMI pareigūnai – ne verslininkai ir jie ne visada supras, kodėl elgėtės vienaip ar kitaip. Kartais reikia tiesiog „vertėjo“, o kartais – ginčo stratego;

Kartais galima susitarti, o kartais geriau ginčytis

Susitarimas su VMI dėl mokesčio dydžio galimas tiek mokestinio tyrimo, tiek mokestinio patikrinimo metu, net po to, kai VMI pateikia Jums nepalankias išvadas. Svarbu įvertinti savo poziciją, įrodymus, potencialias pasekmes, ginčo laikotarpį (o ginčas truks apie 2 – 3 metus) ir savo prioritetus. Todėl galbūt palanku ir pragmatiška bandyti susitarti. Jeigu susitarti nepavyksta, tuomet atsakingai ruoškitės ginčui.

VMI kontrolė tam tikrais atvejais gali tapti antraeiliu darbu, svarbu to neignoruoti. Nežiūrėkite patikliai ar lengvabūdiškai (nes daugelis mūsų juk nieko blogo nedaro, įstatymų nepažeidinėja). VMI akyse kartais iškyla ir kita Jūsų veiksmų versija, tikslai bei motyvai, susipinantys į paralelinę mokestinę realybę, kurioje būtinos Jūsų verslo išlaidos virsta nepagrįstu svetimų (t. y. valstybei turinčių atitekti) pinigų švaistymu (nepagrįstomis sąnaudomis), o derybiniai kompromisai dėl pardavimo kainų ir nuolaidų – tik Jūsų silpnumu, už kurį patys ir turėtumėte susimokėti.