Teigiama, jog žmonės gali būti atleisti nuo visų Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) administruojamų mokesčių delspinigių – tai gyventojų pajamų mokestis (GPM), pridėtinės vertės mokestis (PVM), pelno mokestis, akcizai ir kiti įvairūs mokesčiai, išskyrus žemės mokestį.

VMI vykdo mokesčių amnestiją, o „Sodros“ veiksmai – neaiškūs

Tam, kad būtų paprasčiau ir aiškiau, kuo „sviestas tepamas“, VMI paskelbė atleidimo nuo delspinigių situacijų pavyzdžius. Tai turėtų padėti gyventojams greičiau suprasti tuos atvejus, kai jiems praeityje reikėjo sumokėti mokesčius, tačiau laiku jie to nepadarė. Tad beliktų atlikti vieną ir svarbiausią veiksmą – sumokėti trūkstamus mokesčius ir taip išvengti baudų bei delspinigių.

Tačiau ar po šio veiksmo galime likti visiškai ramūs? Viešojoje erdvėje niekur neakcentuojama, kad VMI neadministruoja kitų mokesčių. Turiu omenyje sveikatos draudimą (PSD) ir valstybinį socialinį draudimą (VSD). Ir svarbiausia čia tai, jog, nors VMI ir taiko mokestinę amnestiją, tačiau apie tokį atleidimą nuo bausmės „Sodra“ nekalba.

Taigi, deklaravus pamirštus VMI administruojamus mokesčius, iškyla klausimų dėl prievolės mokėti „Sodrai“ VSD ar PSD įmokas ir nuo jų apskaičiuotus delspinigius. Žmonės turės juos sumokėti ar ne? VMI pateiktuose individualios veiklos pajamų pavyzdžiuose kalbama tik apie VMI mokesčių amnestiją, tačiau nėra jokios informacijos apie tai, ar individualią veiklą vykdantis asmuo turi pareigą mokėti VSD ir PSD mokesčius.

Beje, vadovaujantis paskutiniu Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimu (2018 m. birželio 28 d. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo Nr. XIII-1329 11 straipsnio 1 dalimi), mokesčių mokėtojams, laiku nedeklaravusiems ir nesumokėjusiems nurodytų mokesčių už atitinkamą laikotarpį, pasibaigusį ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., nuo nesumokėtų mokesčių sumų delspinigiai neskaičiuojami. Kadangi įstatymo pakeitime nieko neminima apie VSD ir PSD, kyla pagrįstos abejonės, dėl pagrindo tokį gyventoją atleisti nuo šių įmokų.

Mokesčių amnestijos pasekmė – baudžiamoji arba administracinė atsakomybė?

Kitas svarbus klausimas, kol kas neturintis jokio atsakymo – tai galimybė asmenis patraukti baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn dėl laiku nesumokėtų mokesčių. Nurodoma, kad tiek VMI, tiek kitos teisėsaugos institucijos atsižvelgs į žmonių savanorišką pajamų deklaracijų patikslinimą ir taikys protingumo bei proporcingumo principus, kaip ir numato teisės aktai. Tačiau ką tai reiškia?

VMI nuomone, savanoriškas ir pilnas anksčiau nesumokėtų mokesčių atskleidimas ir sumokėjimas, pasinaudojant šia vienintele galimybe, yra toks veiksmas, kuris minimizuotų baudžiamojo proceso pradėjimo tikimybę juridiniams asmenims ir gyventojams.

Todėl tai galėtų būti pripažinta savanorišku vykdytos nusikalstamos veikos atsisakymu. Tačiau tai nereiškia, kad šios VMI nurodytos aplinkybės būtinai bus pripažintos kaip asmens baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės arba taps atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga.

Taigi iki šiol nėra aišku, kokios pasekmės galėtų kilti asmenims, pasinaudojusiems mokestinės amnestijos galimybėmis delspinigių atleidimui. Viena vertus deklaruoti užmirštas pajamas – sveikintinas dalykas, tačiau antroji šių veiksmų pusė, deja, lieka interpretacijų lauke ir šimtaprocentinis saugumas nėra garantuojamas.