Pagrindinis veiksnys, nulemsiantis blockchain technologijos ateitį – saugumas. Jei bus rastas technologinis sprendimas, kuris eliminuos tarpines institucijas, bet užtikrins tokį patį arba geresnį saugumą, blockchain technologija keis mūsų kasdienybę.

Visa blockchain technologijos esmė – decentralizacija. Tai reiškia, kad blockchain technologija, nepriklausomai nuo to, kurioje srityje ji būtų pritaikoma, leidžia iš operacijos grandinės eliminuoti vieną ar kelis tarpininkus. Nesvarbu ar tai būtų registras, archyvas ar bankas.

Su centralizuotais sprendimais žmonės susiduria kasdien – atėjus į registrą, į medicinos įstaigą, pas notarą, vykdydami mokėjimus, tvirtindami sandorius, sudarydami sutartis, registruodami duomenis, teikdami prašymus.

Centralizacija šiuo atveju reiškia, kad kasdieniuose mūsų santykiuose svarbų vaidmenį vaidina įstaigos, institucijos, įmonės, jų personalas, skirtingos tvarkos ir taisyklės, komplikuotos procedūros, kurios sukuria kliūtis kasdienėje mūsų veikloje. Šios kliūtys yra kuriamos pagrįstai, t. y. saugant visuomenę nuo piktnaudžiavimo, sukčiavimo, tapatybės vagystės ar kitų neteisėtų veiksmų.

Praktinių pavyzdžių yra begalė: atliekant mokėjimus – „centrinį“ vaidmenį atlieka bankai, registruojant nuosavybę – registrai, tvirtinant sandorius – notarai, sudarant sutartis – teisininkai.

Visi šie centrai atlieka būtiną funkciją, bet ar jie būtini? Kaip 1994 m. pasakė Billas Gates‘as – bankininkystė yra būtina, bankai – ne (angl. banking is necessary, banks are not). Tačiau blockchain technologijos požiūriu ši frazė įgauna daug platesnę prasmę.

Kaip tai veikia

Blockchain technologijos pagrindu yra iš esmės sukuriama tam tikra apskaitos sistema, užtikrinanti, kad bet kokie sistemoje užfiksuoti duomenys apie operaciją būtų pastovūs, patvirtinti ir nepakeičiami.

Pavyzdžiui, atliekant vieną operaciją – jos nurodymas yra pateikiamas į bendrą tinklą, kuriame yra patvirtinamas tiek asmuo, atliekantis operaciją, tiek pati operacija. Šis patvirtinimas gali būti susijęs tiek su kriptovaliutomis, tiek su sutartimis ar bet kokiais kitais duomenimis.

Patvirtinus operaciją, sistemoje yra sukuriamas naujas „blokas“, kuris įsilieja į bendrą tinklą ir taip tampa nuolatiniu ir nepakeičiamu.

Beribis pritaikomumas

Kasdien žmonės visame pasaulyje randa sritis, kuriose blockchain technologija gali atnešti proveržį. Iš pradžių, kuomet technologija buvo labiau siejama su valiutomis ir atsiskaitymais ja, kai iš mokėjimų grandinės yra pašalinamas šiuo metu būtinas tarpininkas. Šiandien, anot advokatų kontoros „PwC Legal“ ekspertų, randama sričių, visai nesusijusių su valiutomis ar mokėjimais, kuriose ši technologija gali būti panaudota.

Pagrindiniai blockchain technologijos privalumai – sistema iš esmės eliminuoja galimas pavienes klaidas, kurios pažeistų visą sistemą – bet kokie pažeidimai nepalies jokių kitų sistemos dalių.

Pavyzdžiui, Gruzijoje blockchain technologijos pagrindu yra kuriamas viešas žemės nuosavybės registras, kuriame yra fiksuojama informacija apie žemės savininkus ir jų pasikeitimus. Estija šios technologijos pagrindu įgyvendina sprendimus, kurie leis integruoti ir apsaugoti sveikatos priežiūros įstaigų kaupiamus medicininius pacientų duomenis.

Delawero valstija JAV patvirtino blockchain technologijos pagrindu kuriamą nuosavybės į įmonių akcijas registrą, taip pat tikimasi, kad pavyks skaitmenizuoti visus valstijos archyvus perkeliant juos į šios technologijos pagrindu veikiančias skaitmenines erdves. Dubajus planuoja žengti dar toliau – perkelti visas valdžios operacijas į blockchain pagrindu veikiančią sistemą. Švedijoje kuriamos sistemos, užtikrinsiančios efektyvų sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, vykdymą ir registravimą.

Verslas taip pat neatsilieka – kuriami inovatyvūs sprendimai, leisiantys dalyvauti elektros energijos prekyboje, naujai kuriami mokėjimų sprendimai leis akimirksniu pervesti lėšas į kitą pasaulio kraštą už minimalų mokestį, kuriamos debesų sistemos, leidžiančios saugiai kaupti ir apdoroti informaciją.

Įsivaizduokite parlamento rinkimus, kuomet jūs neturite laukti iki ryto, kol balsavimo biuleteniai bus fiziškai suskaičiuoti ir paaiškės nauja parlamento sudėtis. Blockchain leis tai padaryti užtikrinant ne tik balsavimo skaidrumą, bet taip pat ir saugumą. Arba, išmaniųjų sutarčių pagalba, sudaryti nekilnojamojo turto perleidimo sandorį ir įregistruoti savo nuosavybę neapsilankius pas notarą ir registre.

Valstybės, miestai, verslas, žmonės

Visus palies blockchain technologija ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes sugebėsime panaudoti šią technologiją mūsų visų labui.

Jau dabar blockchain technologijos pagrindu yra kuriamos intelektinės nuosavybės dalijimosi ir saugojimo platformos, kuriose autoriai gali talpinti savo kūrybą užtikrinant, kad bus apsaugotos jų kaip autorių teisės.

Valstybės, miestai, verslas turi galimybę kurti sistemas, sprendimus, mažinančius biurokratinę naštą, skaitmeninius archyvus, registrus.

Išmaniosios sutartys (angl. smart contracts) – galimybė sumažinti ne tik popieriaus naudojimą taip išsaugant masiškai kertamus miškus, bet taip pat galimybę sutartis efektyviai sudaryti elektroniniu būdu, neišeinant iš namų, be teisininko pagalbos. Tokios sutartys galės būti vykdomos automatiškai nedelsiant atsiradus konkrečiai sutartyje numatytai sąlygai.

Finansinės operacijos taip pat neišvengiamai bus paliestos šios technologijos – naudojantis ja, asmenų identifikavimas, operacijų autentifikavimas nebereikalaus daugybės papildomų veiksmų. Finansines operacijas vykdančios įmonės taps mažiau priklausomos nuo bankų, mokėjimai bus autorizuojami akimirksniu, mokėtojų ir mokėjimų gavėjų tapatybės bus nustatomos ir patvirtinamos taip pat akimirksniu.

Šveicarijos vyriausybė šiuo metu yra sudariusi darbo grupę, kurios pagrindinis tikslas – įvertinti blockchain reguliavimo poreikį – šiuo aspektu Lietuva taip pat neturėtų atsilikti. Pagrindinis tikslas šiuo metu turėtų būti pritraukti valdžios dėmesį, kad ši, pastebėjusi šios technologijos potencialą, aktyviai pradėtų veikti.

Lietuvoje tai reikšmingas žingsnis šaliai tarptautiniu mastu garsinant savo vardą ir puiki galimybė pritraukti tarptautinius blockchain ekspertus į Lietuvą, tapti jungiamąja grandimi, vienijančia blockchain technologijos entuziastus, technologijos vystytojus ir verslą tarptautiniu mastu. Į vieną vietą suburti tiek ekspertų iš viso pasaulio – neeilinė galimybė Lietuvai pristatyti save, perimti gerąsias kitų valstybių praktikas ir pasidalinti savo patirtimi vystant naujas technologijas ir idėjas.

Tarptautinis Blockchain centras Vilniuje bus atidarytas šį šeštadienį, sausio 27 d. Tiesioginę atidarymo transliaciją stebėkite per Delfi TV.