Naujų reikalavimų vykdymą privalės užtikrinti visi lošimų organizatoriai, tačiau pastarieji tik šios savaitės pradžioje sulaukė pirmųjų žinių dėl naujo asmens duomenų registro sprendimo.

Prašymus reikės pateikti iš naujo

Iki šiol susitarime dėl savanoriško apsisprendimo nelošti bendrovės dalyvavo laisvanoriškai. 2017 m. kovo 31 d. duomenimis, nuo 2004 m. į Priežiūros tarnybą kreipėsi 4654 asmenys su prašymais apriboti patekimą į lošimų organizavimo vietas.

Šiuo metu svarbu, kad senasis registras nuo 2017 m. gegužės 1 d. neteks galios, o visi iki šiol pateikti prašymai bus anuliuojami ir šį veiksmą reikės atlikti iš naujo.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pataisoms, bus įteisinta apsiribojimo nuo lošimų galimybė, įsigalios privalomi reikalavimai lošimų organizatoriams.

Iki įstatymo įsigaliojimo likus mažiau nei savaitei, Lošimų priežiūros tarnyba lošimų organizatoriams pristatė naują asmens duomenų registro sprendimą, kurį naudojant tikrinimas vyks automatiškai, pagal vartotojo asmens kodą.

Pokyčių įgyvendinime – spragos

Lošimų organizatoriai, kurie iki šiol visą laiką dalyvavo laisvanoriškame susitarime dėl savanoriško apsisprendimo nelošti, didžia dalimi pokyčiams yra pasiruošę ir juos vertina teigiamai – nuo šiol bus aiškiai reglamentuotos taisyklės bei atsakomybės.

Tačiau procesas keisis iš esmės, sukurtas naujas tokių asmenų registras, o iki gegužės mėnesio likus vos kelioms dienoms, vis dar lieka daugybė neatsakytų klausimų, kaip reikės praktiškai įgyvendinti naujas įstatymo nuostatas.

Paliktas itin trumpas terminas techninei naujo registro integracijai, taip pat neaišku, ar bus užtikrinamas efektyvus šios sistemos veikimas ir kas už tai bus atsakingas. Akivaizdu, kad šiems pokyčiams nebuvo pasiruošusios pačios institucijos, dėl to lošimų organizatoriai susidurs su dideliais iššūkiais įgyvendinant naujus reikalavimus ir pertvarkant verslo procesus.

Nuostatos visiems vienodos

Naujos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatos reglamentuoja galimybę asmeniui Lošimų priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui pateikti prašymą neleisti jam lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

Asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, bus draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

Šis draudimas galios prašyme neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu laikotarpis nenurodytas – 2 metus nuo prašymo pateikimo dienos. Taip pat įstatyme numatytas draudimas į lošimų organizavimo vietas įleisti asmenis, kurie, teismo tvarka, pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, ir leisti tokiems asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.