Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį galutinai atmetė bendrovių „Montuotojas“, „Mitnija“, „HSC Baltic“, „Axis power“ skundą ir paliko galioti joms nepalankią šiemet sausį priimtą Apeliacinio teismo nutartį.

LAT taip pat sustabdė bylos dalies, kurioje statybų bendrovės ginčijo jų įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kol šiuo klausimu pasisakys ESTT.

LAT nuomone, pagal Lietuvos teisinį reguliavimą susiformavo paradoksali situacija, nes įrašymas į nepatikimų tiekėjų sąrašą yra ne atskiras sprendimas, o kito sprendimo – vienašališkai nutraukti sutartį – teisinis padarinys.

„Toks teisinis reguliavimas suponuoja tai, kad teisiškai negalimos situacijos, kad perkančioji organizacija dėl esminio sutarties pažeidimo galėtų teisėtai nutraukti sutartį, bet tiekėjas dėl konkretaus atvejo aplinkybių nepatektų į nepatikimų tiekėjų sąrašą“, – pabrėžė teismas.

LAT buvusius Lazdynų baseino rangovus šių metų kovą buvo laikinai išbraukęs iš nepatikimų tiekėjų sąrašo, kol jis galutinai išnagrinės bendrovių ginčą su Vilniaus savivaldybe.

Tuomet teismas konstatavo, kad kitaip galėtų būti pažeista „Montuotojo“, „Mitnijos“ ir „HSC Baltic“ reputacija, apsunkintas jų grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį, jei teismas priimtų joms palankų sprendimą.

Vilniaus savivaldybės prašymu bendrovės buvo įtrauktos į nepatikimų tiekėjų sąrašą sausio pabaigoje. Į jį bendrovės įtraukiamos trejiems metams, jeigu padaro esminių sutarties pažeidimų.

Apeliacinis teismas šiemet sausį pripažino, kad Vilniaus vadžia teisėtai nutraukė beveik 22 mln. eurų sutartį su „Active construction management“ ir jos partnerėmis.

Tiek šis, tiek Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad pagrindinė rangovė savo neveikimu iš esmės pažeidė sutartį, o jos partnerių teiginiai, jog iki bendrovės bankroto savivaldybė nereikalavo atlikti darbus, yra nepagrįsti. Tuo metu „Mitnija“ visų mažųjų rangovių vardu teigė mananti, kad teismas nepagrįstai visą sutarties vykdymo atsakomybę perkėlė jiems.

Baseino statybų sutartį su rangovėmis savivaldybė nutraukė 2020-ųjų pradžioje, teigdama, jog rangovai atsisako tęsti darbus.

Vilniaus valdžia vasario pabaigoje pasirašė sutartį su nauju rangovu Panevėžio statybos trestu.

Daugiau nei 20 mln. eurų vertės darbai turėtų būti baigti iki 2022 metų pradžios. Savivaldybės teigimu, ankstesni rangovai buvo atlikę apie 40 proc. darbų,