Tokių išsiblaškiusių ar neatsakingų statytojų laukia sankcijos. Už nustatytos informacijos nepateikimą arba pavėluotą pateikimą jiems gresia nuo 100 iki 300 eurų bauda, o už pakartotinį tokį pažeidimą - nuo 200 iki 400 eurų.

Juridiniai ir fiziniai asmenys, planuojantys statyti naujus ar atnaujinti, rekonstruoti, griauti statinius, apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją VTPSI turi pranešti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios. Tai jie gali padaryti naudodamiesi informacine sistema „Infostatyba“ arba tiesiogiai pranešdami raštu VTPSI teritoriniam padaliniui.

Jeigu kyla daugiau klausimų, galima kreiptis konsultacijos į VTPSI specialistus užpildžius elektroninio paklausimo formą, pateikus klausimą raštu ar elektroniniu paštu. Taip pat iš anksto užsiregistravus galima atvyki į artimiausią VTPSI padalinį.