Numatoma, kad iš fondo galėtų skolintis ne tik gyventojai, bet ir pastatų bendrojo naudojimo objektų administratoriai bei savivaldybės.

„Siekiama numatyti galimybę sudaryti kredito sutartis, butų savininkams, taip pat sudaryti galimybę teikti energinio efektyvumo taupymo paslaugas (angl. – Energy Service Company (ESCO)) (toliau – ESCO) bendrojo naudojimo objektų valdytojams bei asmenims, savivaldybių paskirtiems įgyvendinti energinio efektyvumo didinimo programas, taip pat asmenims profesionaliai teikiantiems daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams. Mes norime sukurti platesnes daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo finansavimo galimybes“, – sako A. Butkevičius.

Viena projekto iniciatorių parlamentarė B.Vėsaitė primena, kad šiuo metu galiojanti įstatymo redakcija nustato, jog kredito sutartys sudaromos butų ir kitų patalpų savininkų vardu, o tai riboja galimybes pritaikyti patrauklesnius skolinimosi modelius, kai butų ir kitų patalpų savininkai tiesiogiai netampa kredito gavėjais.

Primename, kad kai kurios savivaldybės pradėjo taikyti panašų modelį – ne gyventojai, o jos skolinasi renovavimo programoms.