SEB bankas suteiks 6 mln. eurų (20,7 mln. Lt) paskolų finansuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbams, skirtiems padidinti energijos suvartojimo efektyvumą. Daugiabučių namų gyventojai pagal šią programą galės kreiptis į banką dėl ilgalaikių dvidešimties metų paskolų žemomis ir fiksuotomis palūkanomis suteikimo.

Anksčiau sutartis su EIB yra pasirašę „Swedbank” ir Šiaulių bankas.

Fondo paskirtis – efektyviai panaudoti Europos Sąjungos lėšas, skirtas investicijoms į energijos efektyvumo didinimą. Lietuvos vyriausybė į šį fondą yra skyrusi 227 mln. eurų. (784 mln. litų).