Apklausos duomenimis, 61 proc. respondentų nepritaria, kad seni daugiabučiai turėtų būti atnaujinami privaloma tvarka. 37 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų pasisako už privalomą renovaciją.

Dauguma - 63 proc. - respondentų pritaria ir nuostatai, kad socialiai remtini žmonės už daugiabučių atnaujinimą neturėtų mokėti. Su tokia nuostata nesutinka 34 proc. apklaustųjų.

Du iš trijų apklaustųjų, apie 67 proc. gyventojų, sutinka, kad daugiabučių modernizavimas padėtų Lietuvai užtikrinti didesnę energetinę nepriklausomybę, 60 proc. apklaustųjų pritaria, kad atnaujinimas padėtų apriboti šilumos ar dujų tiekėjų monopolijas. Didžiausiu renovacijos privalumu gyventojai laiko butų vertės išaugimą - kad atnaujinus namą butų vertė pakiltų, mano 82 proc. apklaustųjų.

Apie 96 proc. daugiabučių namų Lietuvoje yra pastatyti iki 1993 metų. Dauguma jų yra ekonomiškai neefektyvūs. Valstybė yra užsibrėžusi iki 2020 metų atnaujinti bent 70 proc. arba 24 tūkst. tokių namų. Jei renovacija vyktų tik valstybės ir gyventojų lėšomis, tai iš biudžeto pareikalautų daugiau kaip 43 mlrd. litų.

Vyriausybės parengtame daugiabučių namų renovacijos finansavimo modelyje numatyta lėšų daugiabučių atnaujinimui pritraukti iš įvairių šaltinių, visų pirma panaudojant Europos Sąjungos struktūrinę paramą, Europos investicijų banko (EIB), taip pat valstybės ir pačių gyventojų lėšas.

Praėjusią savaitę finansų ministras Algirdas Šemeta, aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas ir EIB viceprezidentas Matthias Kollatz - Ahnen pasirašė finansavimo sutartį ir įsteigė Kontroliuojantįjį fondą, kurio lėšos bus investuojamos į daugiabučių atnaujinimą. EIB valdomas fondas per finansinius tarpininkus teiks ilgalaikes lengvatines paskolas gyventojams, siekiantiems atnaujinti būstą.

Kontroliuojančiame fonde šiuo metu jau yra sukaupta 785 mln. litų.

Įsibėgėjus programai bus siekiama, kad per metus būtų renovuojama apie tūkstantį namų. 10-20 metų paskolų palūkanos, preliminariais skaičiavimais, turėtų būti fiksuotos ir siekti apie 3 proc. Butui bus skiriama iki 20 tūkst. litų.

Kontroliuojantysis fondas formuojamas įgyvendinant Europos Komisijos, EIB ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA (angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), kuri skirta paremti investicijas į tvarią miestų plėtrą, naudojant finansų inžinerijos priemones.