E.Žiobienė yra Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, Mykolo Romerio universiteto Konstitucines teisės katedros lektorė, socialinių (teisės) mokslų daktarė.

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas renkamas vienerių metų kadencijai. Iki šiol šias pareigas keletą metų iš eilės ėjo Gintaras Songaila. Pasatruosiuose rinkimuose jis savo kandidatūros nekėlė.

Pagrindinė komisijos funkcija yra stebėti, ar žiniasklaida nepažeidžia žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, spręsti, ar per visuomenės informavimo priemones skleidžiama informacija nėra priskirtina pornografinei, smurtinei, ar nekursto tautinės nesantaikos.

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos veiklą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, kuris yra atskaitingas Seimui.