Naujienų agentūros ELTA direktorė Gitana Markovičienė sako siekusi, kad ir klientai, ir darbuotojai jaustųsi pakylėti, kad visiems būtų patogu, kad būtų malonu ir dirbti, ir akis pro langą paganyti.

„Tą žadėjau įsigijusi kontrolinį naujienų agentūros akcijų paketą, tą ir vykdau. Vienas svarbiausių metų tikslų - persikraustyti į naujas patalpas - jau pasiektas, tačiau pokyčiai beveik 100 metų gyvuojančioje agentūroje tik įsibėgėja, - sakė jos vadovė.

Tarp svarbiausių darbų direktorė minėjo naują Eltos įvaizdį, žinių pateikimo proceso tobulinimą ir darbuotojų iniciatyvų įgyvendinimą. „Taip pat pradedame aktyviai ruoštis Eltos šimtmečiui, kuris bus minimas 2020 metais. Sieksime aukščiausių standartų, tą įpareigoja ir mūsų užimama vieta -11 aukštas“, juokavo agentūros savininkė ir vadovė.

Naujame Eltos biure įrengta visiems atvira moderni spaudos konferencijų salė su galimybe tiesiogiai transliuoti pristatymus, susitikimus ar diskusijas, patogios darbo vietos redaktoriams, vertėjams, žurnalistams, administracijos darbuotojams.

Šiuo metu naujienų agentūroje ELTA darbuojasi 40 žmonių. Lietuvos ir užsienio vartotojams rengiamos žinios lietuvių, anglų, rusų kalbomis, o pranešimai spaudai skelbiami ir visomis kitomis lotyniškų rašmenų kalbomis.

Pasaulio naujienas ELTA užsako agentūroms AFP, dpa, TASS, nuotraukas - fotoagentūrai EPA.

100 metų jubiliejų greit švęsianti Lietuvos naujienų agentūra ELTA klientų vertinama ir dėl fotoarchyvo, kuris yra vienas seniausių, didžiausių Lietuvoje. Eltos fotobanke - per milijoną archyvinių nuotraukų iš Lietuvos ir pasaulio nuo 1985 m. Juo kaip patikimiausiu dažnai naudojasi užsienio klientai.

Iš lietuvių spaudos biurų Šveicarijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje susiformavusi Lietuvos naujienų agentūra ELTA įkurta 1920 m. Kaune. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pavedimu spaudos biurų darbą suderino ir pirmuoju Lietuvos telegramų agentūros ELTA direktoriumi buvo paskirtas šveicarų kilmės literatūros profesorius, filosofijos daktaras Juozas Eretas.

Tuometinė Vyriausybė suteikė agentūrai techninę bazę, sudarė galimybę tiesiogiai gauti didžiųjų užsienio agentūrų žinias. 1935 m. įsigijus penkis teletaipus, ELTA žinias gaudavo tuo pat metu, kaip ir kitos pasaulio agentūros. Budintis redaktorius tuoj pat pradėdavo diktuoti jų vertimą į lietuvių kalbą „mašinėle rašančiai panelei“. Padauginti biuleteniai redakcijoms vežioti dviračiu, į rajonus buvo siunčiami laiškais. Laiškais Eltos neetatiniai korespondentai siųsdavo žinias Eltai.

Atsiradus telegrafui, susiformavo naujas žurnalistinis žanras - agentūrinė informacija, kurios principai nepaseno iki šiol.

Įsigalėjus sovietiniam režimui, lietuvių išeivijos pastangomis nepriklausomas agentūros ELTA padalinys buvo įkurtas užsienyje. 1944 gruodžio 14 d. Berlyne įsteigto slapto Eltos informacinio biuro uždavinys buvo informuoti užsienio valstybes apie tikrąją padėtį Lietuvoje. Eltos biuleteniai leisti vokiečių, italų, anglų, ispanų, prancūzų, portugalų, arabų kalbomis. 1965 Eltos informacinė tarnyba iš Vokietijos perkelta į JAV, skyriai veikė Miunchene bei Romoje. Atkūrus nepriklausomą Lietuvą Eltos biuletenių leidimas užsienio šalyse sustabdytas.

1991 m. ELTA pirmoji iš Baltijos šalių agentūrų įsigijo tiesioginio ryšio kanalą su Skandinavijos šalimis, tais pačiais metais pradėjo gauti visą naujienų agentūros Reuters informacijos paketą. Pirmoji iš žiniasklaidos priemonių pradėjo išbandė šiuolaikinių kompiuterių protėvių - robotronų - galimybes.

Ir šiandien ELTA pirmoji praneša, kokie įvykiai tą dieną numatomi Lietuvoje, kuo prieš kelerius metus ar šimtmečius konkreti diena buvo svarbi Lietuvai ir pasauliui, ką rašo šalies ir pasaulio spauda. Eltos žinių srautas nuo 1996 m. archyvuojamas klientams prieinamoje duomenų bazėje, Eltos žinias ir vaizdus skelbia portalai, radijo stotys, televizijos, nacionalinės, regioninės ir rajoninės žiniasklaidos priemonės.

Interneto svetainėje prie pagrindinio ELTA naujienų srauto kasdien jungiasi Prezidentūra, Vyriausybė, Seimas, ministerijų ir kitų valstybės įstaigų tarnautojai, diplomatinių atstovybių Lietuvoje ir užsienyje darbuotojai, Lietuvos ir užsienio verslo įmonių ir organizacijų vadovai, darbuotojai ir privatūs vartotojai. Užsienio šalims ELTA informacijos publikuojamos anglų ir rusų kalbomis.

97-aisiais gyvavimo metais Lietuvos naujienų agentūrai ELTA vadovauja 30-oji direktorė Gitana Markovičienė. Verslininkė šiais metais įsigijo kontrolinį Eltos akcijų paketą, o bendrovė „MG Media Investment“, kurios 100 proc. akcijų priklauso G.Markovičienei, - dalį DELFI žurnalų verslo, - žurnalus „Moteris“, „Mano namai“, „Tavo vaikas“, „Cosmopolitan“ ir „Panelė“ bei su jais parduotus tų pačių prekės ženklų interneto portalus.