2015 m. rugsėjo 29 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo Druskininkų savivaldybės tarybos narių Juozo Šarkaus, Viliaus Semeškos, Valdo Trinkūno ir Karolio Kaklio skundą dėl Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.druskininkai.lt skiltyje „Savivaldybės naujienos" patalpintose publikacijose "Savivaldybės tarybos darbui trukdo opozicijos nesutarimai“, „Komitetų posėdžiuose – bendruomenei aktualūs klausimai ir opozicijos šou prisidengiant rinkėjais“, „Opozicijos nepasitenkinimą Tarybos posėdyje sukėlė gyventojams svarbūs klausimai ir kreipimasis į Vyriausybę dėl mašalų populiacijos reguliavimo“ ir „Komitetų posėdžiuose – socialinio būsto fondo plėtros ir kiti gyventojams svarbūs klausimai“ paskleistos informacijos.

Išnagrinėjusi skunde minimas publikacijas, inspektoriaus tarnyba nustatė, kad, nors daugumoje teiginių informacija nėra pažeidžianti pareiškėjų garbę ir orumą, bet savivaldybės administracija, pateikdama nuomones, akivaizdžiai yra šališka ir tendencinga šių tarybos narių atžvilgiu.

Buvo konstatuota "pasikartojanti tendencija, jog Druskininkų savivaldybės administracija skelbia publikacijas, išskirtinai teigiamai ar neutraliai vaizduodama savivaldybės tarybos daugumą ir merą, o opozicijos narius pateikia neigiamoje šviesoje, kritikuoja ne tik jų veiksmus, bet ir asmenines savybes“.

Inspektorės tarnybos sprendime rašoma, kad Druskininkų savivaldybės administracija ne tik nesilaiko pagrindinių visuomenės informavimo principų ir reikalavimo pateikti informaciją pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai, bet „turimą interneto svetainę naudoja kaip politinį įrankį, tenkinant politinius interesus... “.

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo.