Dokumente sakoma, jog žiniasklaidos priemonės, griežtai laikydamosi įstatymų, privalo nedaryti "žalos visuomenės dorovei, neplatinti atvirai ciniško ir įžeidžiančio pobūdžio ir/arba smurtą ir žiaurumą propaguojančios informacijos ir medžiagos".

Remiantis chartija, žiniasklaida privalo garantuoti Rusijos piliečių konstitucinę teisę gauti visapusišką ir teisingą informaciją apie Rusijoje ir už jos ribų vykstančius įvykius.

Chartiją pasirašiusieji televizijos kanalai savo noru įsipareigojo nenaudoti žiniasklaidos ekstremistinei veiklai, taip pat pornografiją, jėgos kultą ir žiaurumą propaguojančioms laidoms platinti. Be to, jie įsipareigojo nepropaguoti žinių apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir naudojimo būdus.

Valstybės Dūmos informacinės politikos komiteto vadovas Valerijus Komisarovas sakė, kad chartiją pasirašę TV kanalai savo noru prisiima įsipareigojimus apvalyti eterį.

"Televizijos kompanijos turi pačios rūpintis, kad smurto ir žiaurumo scenos nefigūruotų ekranuose, kai televizorių gali įsijungti vaikas - tai yra, pačiu žiūrimiausiu metu", - pabrėžė deputatas.