Tyrimas pradėtas gavus 11 gyventojų skundus.

Vartotojai tarnybai pateiktuose prašymuose nurodė, jog VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ jiems siunčia nepagrįstas sąskaitas, kuriomis yra raginami susimokėti už laidinio radijo paslaugas, dėl kurių teikimo jie nebuvo sudarę sutarčių ir šiomis paslaugomis nesinaudojo. Kai kurie vartotojai teigė, kad sąskaitos už laidinio radijo paslaugas jiems buvo siunčiamos ir po to, kai sumokėjus įstaigos reikalaujamą 15 Lt paslaugų atjungimo mokestį šių paslaugų teikimo buvo atsisakyta.

VVTA kreipėsi išvados į Ryšių reguliavimo tarnybą. Ši nurodė, kad nuo 2012 m. pradžios iki 2013 m. rugsėjo mėnesio pati yra gavusi ir išnagrinėjusi 85 vartotojų prašymus susijusius su VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ veikla. Išnagrinėjus prašymus nustatyta, kad visais atvejais sąskaitos už laidinio radijo paslaugas buvo teikiamos nepagrįstai.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustačiusi, kad VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, skyrė įmonei skyrė 20 tūkst. Lt baudą.

Įmonė praėjusių metų rugsėjį jau buvo bausta 15,5 tūkst. Lt bauda.