D. Radzevičius tarybai buvo pasiūlęs rinkti kitą pirmininką po Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl leidėjo Vito Tomkaus šmeižto.
Antradienį D. Radzevičius pareiškė nesijaučiąs kaltas. Jis ketina nuosprendį skųsti aukštesnės instancijos teismui. Pats D. Radzevičius nuo balsavimo nusišalino.

Kad D. Radzevičius ir toliau vadovautų tarybai, pasisakė 10 narių, vienas susilaikė. Pritariančių D. Radzevičiaus atsistatydinimui neatsirado. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad R. Radzevičiaus atveju priimtas apkaltinamasis nuosprendis privataus kaltinimo byloje. Šis atvejis kitoks, nes apkaltino ne valstybė, o privatus asmuo.

Posėdyje taryba išsirinko ir pirmininko pavaduotoją – ja tapo Nacionalinės dailės galerijos direktorė Lolita Jablonskienė.

D. Radzevičius tarybos pirmininku išrinktas 2010 m. gegužę. Jis pakeitė mirusį Gediminą Ilgūną.

LRT taryba – aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas. Ji sudaroma 6 metams iš 12 asmenų - visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Keturis tarybos narius 6 metams skiria prezidentas, keturis narius 4 metams skiria Seimas, dar keturis narius, kaip savo atstovus (po vieną), 2 metams skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Šiuo metu tarybai vadovauja Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas D. Radzevičius. Tarybai taip pat priklauso Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė, žurnalistai Liudvikas Gadeikis ir Edmundas Ganusauskas, pedagogė Audronė Pitrėnienė, verslo konsultantas Tomas Eitutis, humanitarinių mokslų daktarė Gražina Daunoravičienė, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius profesorius Žygintas Pečiulis, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė Zina Gaidienė, Nacionalinės dailės galerijos vadovė, dailėtyrininkė Lolita Jablonskienė ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė Giedrė Lastauskienė.