Fondo parama taip pat skirta ir kitiems kultūros leidiniams: žurnalo "Kultūros barai" spaudos programai - 152 tūkst. litų, jo internetinei programai - 55 tūkst. litų, savaitraščiui "Šiaurės Atėnai" - 120 tūkst. litų, žurnalui "Naujasis židinys-Aidai" - 100 tūkst. litų.

Savaitraščiui "7 meno dienos", almanachui "Teatras" ir žurnalui "Lux jauniems" skirta po 50 tūkst. litų. Kitiems kultūros leidiniams skirta mažesnė parama.

Dailininkų sąjungos žurnalo "Dailė" leidybai skirta 95 tūkst. litų,

Fotomenininkų sąjungos fotografijos fondui - 70 tūkst. litų, Lietuvos muzikų sąjungai - 60 tūkst. litų, Kompozitorių sąjungos informacijos ir leidybos centro programoms - 54 tūkst. litų.

Lietuvos spaudos fotografų klubo projektui "Lietuvos spaudos fotografija 2005" skirta 100 tūkst. litų, tiek pat skirta Pilietinės minties instituto laikraščio leidybai.

Fondo parama skirta ir šalies mokslo periodikai: žurnalui "Mokslas ir gyvenimas" - 50 tūkst. litų, savaitraščiui "Mokslo Lietuva" - 60 tūkst. litų.

Kultūros ir šviečiamosios veiklos programų konkursui buvo pateiktos 196 programos, iš jų paremtos 123 - daugiausia spaudos - programos. Joms reikalinga suma viršijo 16 mln. litų. Iš fondo prašyta daugiau negu 9 mln. litų. Paremtoms programoms skirta fondo suma - 3 mln. 365 tūkst. litų. Viešosios informacijos rengėjų indėlis - beveik 7 mln. Lt.

Miestų, regionų ir rajonų laikraščių programų konkurse dalyvavo 44 viešosios informacijos rengėjai, fondo paramą gavo 32. Reikalinga suma šioms programoms viršijo 2,1 mln. litų. Iš fondo prašyta daugiau negu 1 milijono litų, paskirstyta apie pusę šios sumos.

Konkursų nugalėtojus nustato fondo taryba, remdamasi 4 nepriklausomų ekspertų - trijų kultūrinės veiklos atstovų ir finansinio eksperto - išvadomis.