„Ar atitinka visus žurnalistinės etikos ir profesionalumo standartus N. Pumprickaitės pokalbis su M. A. Pavilioniene apie dirbtinį apvaisinimą laidoje „Savaitė“? Ar viskas tvarkoj su mūsų žurnalistikos standartais?“, - antradienį LRT tarybos posėdyje klausė D. Chmieliauskas.

Jo nuomone, laidoje turėjo būti atspindėta ir antra pusė.

Kaip žinoma, Bažnyčia aktyviai priešinasi Seimui pateiktam Dirbtinio apvaisinimo įstatymui. Priešingos nuomonės laikosi M. A. Pavilionienė.

„Pagal mane, jis atitinka klasikinius interviu žanro standartus. Tai buvo laidos vedėjos interviu su Seimo nare. (...) Egzistuoja interviu žanras, kuriame poziciją išsako klausinėjamas žmogus. Marija Aušrinė - žymi visuomenės veikėja, kuri gali būti kalbinama LTV eteryje“, - D. Chmieliauskui žurnalistikos pagrindus dėstė A. Siaurusevičius.

Pasak A. Siaurusevičiaus, LRT laikosi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir iki šiol kodeksas nebuvo pažeistas.

Tarybos narys Rimvydas Valatka atkreipė dėmesį, kad jei pradėsime neigti interviu kaip žanrą, tai neaišku, kur nueisime. „Negalima žurnalistui apriboti teisės pasirinkti interviu žanrą. Vieną kartą darysi su Sigitu Tamkevičiumi, jis bus turbūt į vieną pusę, kitąkart bus su M. A. Pavilioniene arba dar su kitu Seimo nariu, kuris gali dar baisiau pašnekėt“, - sakė R. Valatka.

R. Valatka atkreipė dėmesį, kad tarybos nariai labai atsargiai turėtų kelti klausimus, susijusius su žurnalisto darbu – tai gali būti palaikyta kaip kišimasis į profesionalo žurnalisto darbą.

Tuo metu tarybos narei Audronei Pitrėnienei laida neužkliuvo, tačiau jai patiko idėja peržiūrėti laidą ir apie ją padiskutuoti.

LRT taryba - aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas. Ji sudaroma 6 metams iš 12 asmenų - visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Keturis tarybos narius 6 metams skiria prezidentas, keturis narius 4 metams skiria Seimas, dar keturis narius, kaip savo atstovus (po vieną), 2 metams skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Šiuo metu tarybai vadovauja Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Tarybai taip pat priklauso Vilniaus universiteto profesorius Alvydas Jokubaitis, Vytauto Didžiojo universiteto viešųjų ryšių prorektorė Auksė Balčytienė, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, poetas Marcelijus Martinaitis, Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė, žurnalistai Artūras Račas, Rimvydas Valatka, Liudvikas Gadeikis ir Edmundas Ganusauskas, pedagogė Audronė Pitrėnienė, verslo konsultantas Tomas Eitutis.

Pasibaigus tarybos nario įgaliojimų laikui, jį paskyrusi ar delegavusi institucija naują narį skiria 6 metams.