Pirmoji vieta už geriausią 2003 metų regioninių televizijų kultūros laidą "Tarp keturių vėjų", rodytą Kėdainių krašto televizijoje, skirta laidos autoriams Onai Mikalauskienei, Rolandui Stepenko, Aleksandrui Gavenko.

Antroji vieta už geriausią praėjusių metų regioninių televizijų kultūros laidą "Įdomioji Šiaulių istorija", rodytą Šiaulių regiono televizijoje "S plius", skirta Vilijai Ulinskytei ir Sauliui Pučinskui.

Pirmoji vieta už geriausią 2003 metų nacionalinių televizijų kultūros laidą "Laiko ženklai", rodytą per LTV, skirta laidos kūrėjų kolektyvui Liudvikai Pociūnienei, Petrui Savickiui, Viktorui Snarskiui.

Antroji vieta už geriausią 2003 metų nacionalinių televizijų kultūros laidą "Būtovės slėpiniai. Mano bobutė prieš V.Žalakevičių" (LTV), skirta Alfredui Bumblauskui, Edvardui Gudavičiui, Algimantui Galiniui, Albertui Žostautui, Viktorui Snarskiui.

Vertinimo komisija taip pat įsteigė specialiuosius prizus.

Specialiuoju prizu, skirtu geriausiam praėjusių metų sezono televizijos kultūros laidų vedėjui, buvo apdovanotas LTV laidos "Be pykčio" autorius Leonidas Donskis.

Specialusis prizas taip pat buvo paskirtas kaimo televizijos pradininkui Vladui Krušnai už 2003 metų vietinės televizijos kultūros laidą "Dainavos kraštas" (Peršėkininkų TV).

Iš viso konkursui buvo pateikta 18 laidų. Jas vertino ir išaiškino nugalėtojus komisija, sudaryta iš LRTK narių bei ekspertų Audronės Kosciuškienės, Arūno Matelio, Marytės Kontrimaitės, Danguolės Skapaitės, Ramunės Vėliuvienės, Antano Šurnos, Krescencijaus Stoškaus, Audronės Nugaraitės, Živilės Pipinytės, Skirmanto Valiulio, Vaivos Žukienės.

Prizus (pinigines premijas) įsteigė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Pagrindinį pernai rengto LRTK konkurso prizą pelnė viešosios įstaigos "TV vakarai" laida "Mediniai Lietuvos dvarai" bei jos autoriai Justinas Lingys ir Aušra Kalinauskienė.

Taip pat buvo apdovanoti "Menininkų portretų" metraščio, kurį rodo LNK, kūrėjai Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius bei Panevėžio TV ciklo "Susitikimai" laida "Aktorius Gediminas Karka".