Laidos autorius ir vedėjas - kompozitorius Šarūnas Nakas, aktyvus kultūros publicistas ir eseistas, žurnalo “Kultūros barai” muzikos redaktorius, Lietuvos radijo laidos “Modus” bendraautoris.

Laidoje bus apžvelgiami platūs akademinės ir pramoginės muzikos kontekstai Lietuvoje ir užsienyje, istoriniai, politiniai ir meniniai įvykiai, aptariami garsiausi kompozitoriai ir jų ryškiausi kūriniai, atskleidžiamos įdomios paralelės.

“Garsai ir blyksniai” mėgins išsiaiškinti, ar daugiau nei šimtmetį - nuo Kudirkos laikų - tebesitęsianti tautinės muzikos tradicija yra tikrai aktuali, ar kas nors sieja XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus vidurio ir XXI amžiaus pradžios kompozitorius. Bus svarstoma, ar mūsų nevaržo lietuviškos muzikos ir didžiųjų kultūrų kaimynystė, ar esame pasirengę savo muzikos istoriją skaityti įvairiais būdais.

Kartu su Lietuvos radiju laidą rengia Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.