Naujus narius šešerių metų kadencijai paskyrė Seimas. L.Gadeikio kandidatūrą į LRT tarybą pasiūlė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, T.Eitučio kandidatūrą pateikė Tautos prisikėlimo partija (TPP).

Seimas taip pat yra pratęsęs Edmundo Ganusausko ir Audronės Pitrėnienės įgaliojimus.

Šiuo metu tarybai vadovauja Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Tarybai taip pat priklauso Vilniaus universiteto profesorius Alvydas Jokubaitis, Vytauto Didžiojo universiteto viešųjų ryšių prorektorė Auksė Balčytienė, Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, poetas Marcelijus Martinaitis, Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė, žurnalistai Artūras Račas ir Rimvydas Valatka.

LRT taryba yra aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas. Ji sudaroma 6 metams iš 12 asmenų - visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Keturis tarybos narius 6 metams skiria prezidentas, keturis narius 4 metams skiria Seimas, dar keturis narius, kaip savo atstovus (po vieną), 2 metams skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Pasibaigus tarybos nario įgaliojimų laikui, jį paskyrusi ar delegavusi institucija naują narį skiria 6 metams.