Už D. Radzevičiaus kandidatūrą antradienio LRT tarybos posėdyje balsavo 7 tarybos nariai, 3 biuleteniai buvo sugadinti. Posėdyje dalyvavo 10 tarybos narių, net 4 į tarybos pirmininkus pasiūlyti nariai kandidatuoti atsisakė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistras D. Radzevičius yra dirbęs Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių departamento direktoriumi, Teismų departamento atstovu spaudai, „11 kanalo“ redaktoriumi, programų direktoriaus pavaduotoju, Vyriausybės kanceliarijos konsultantu spaudos reikalams, teisėsaugos savaitraščio „Sargyba“ korespondentu.

D. Radzevičius apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Jį į LRT tarybą delegavo Lietuvos meno kūrėjų asociacija.

Tapęs LRT tarybos pirmininku D.Radzevičius teigė atsisakysiantis dalies pareigų – „Žinių radijuje“ nebeves laidos „Žiniasklaidos anatomija“, nebedėstytojaus.

„Artimiausias darbas, be jokios abejonės, - suformuoti LRT misijos pagrindinius dalykus – ko mes tikimės iš visuomeninio transliuotojo“, - žurnalistams sakė D. Radzevičius. Pasak jo, LRT taryba rimtai pasižiūrės, kas turėtų būti pateikiama visuomeninio transliuotojo žiūrovams ir klausytojams.

Pirmininko pavaduotoju perrinktas Alvydas Jokubaitis.

DELFI primena, kad G. Ilgūnas LRT tarybai vadovavo nuo 2008 m. birželio. Jis poste pakeitė atsistatydinusį V. Milaknį.

Vietoje G. Ilgūno Seimas turės skirti naują narį.

LRT taryba – aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas, atstovaujantis visuomenės interesams. Taryba sudaroma 6 metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Po 4 tarybos narius skiria prezidentas ir Seimas, po 1 narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Šiuo metu tarybai dar priklauso Auksė Balčytienė, Edmundas Ganusauskas, Darius Chmieliauskas, Marcelijus Martinaitis, Audronė Pitrėnienė, Eglė Pranckūnienė, Artūras Račas, Rimvydas Valatka, Saulius Vosylius.