"Nėra pradėta jokių veiksmų Europos Komisijos, mūsų yra pačių įstaigos, kurios kontroliuoja, kas atitiktų Europos nuostatas. Jos įspėjo, kad gali būti toks pažeidimas, aš apie tai kalbėjau. Mes buvome įspėti, kad jei padarysime, tai gali būti pažeidimas Europos konkurencijos įstatymų", - trečiadienį kalbėjo R.Vilkaitis, paprašytas paaiškinti savo teiginius, kurių nepatvirtina EK pranešimai.

Ministras antradienį sakė, kad šiuo metu Lietuva, darydama išimtis ir remdama vienas žiniasklaidos priemones, bet neremdama kitų, esą pažeidžia konkurencijos principus ir yra įspėta - dėl to esą negaunama 200 tūkst. eurų (beveik 700 tūkst. litų) paramos žiniasklaidai remti.

Kultūros ministerija savo ruožtu taisydama ministrą trečiadienį pareiškė, kad EK "nėra pradėjusi jokių veiksmų Lietuvos atžvilgiu dėl žiniasklaidos rėmimo sistemos ir nėra kilę oficialių klausimų dėl nacionalinės paramos žiniasklaidai mechanizmų galimo neatitikimo ES teisei".

Valstybė per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą remia kultūros, meno leidinių, šviečiamojo pobūdžio leidinių, regioninės žiniasklaidos, radijo ir televizijos, internetinės žiniasklaidos, vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo projektus. 2008 metais Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 5,8 mln litų paskirstė 184-iems projektams. Iš viso paramos prašyta 260-čiai projektų.

Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad valstybė remia nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo (surinkimo, paskirstymo ir pristatymo) prenumeratoriams paslaugų teikimą. Pagal įstatymą, laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams gali būti kompensuojama iki 30 proc. patirtų išlaidų.

Nuo sausio spaudai taikomas 19 proc. PVM tarifas, o ne lengvatinis 5 proc. tarifas, kaip iki tol. Vyriausybė šiuo metu diskutuoja apie nuostatos, numatančios valstybės rėmimą spaudos platinimui, įgyvendinimą ir kitas galimybes paremti žiniasklaidos priemones.