Šiuo metu spaudai taikomas 5 proc. PVM tarifas, tuo tarpu nuo sausio jis turėtų būti 19 proc. Išimtys numatomos tik regioninei žiniasklaidai, tačiau Fondas mano, kad jos būtinos ir kultūrinei spaudai, kuri, jų nuomone, nukentės daugiau nei regioninė.

„Tai labai didelė grėsmė. Net kai turėjo lengvatą, tai nebuvo tas laikraštis, kurį visi skubėjo pirkti. Net bibliotekos ar švietimo įstaigos prenumeruodavo šiuos leidinius labai kukliai. Jeigu dėl lengvatų netekimo jie pabrangs, dalis tikrai bus priversta jei neužsidaryti, tai sumažinti savo apimtis“, - po susitikimo su premjeru kalbėjo V. Žukienė.

Pasak V. Žukienės, kai rudenį kultūrinė spauda Fondui rašė projektus, apie lengvatos naikinimą nežinota. „Tie leidiniai nuskurs, nes turės dalį savo gautos paramos, kitų pajamų skirti mokesčio kompensavimui. Kultūrinė žiniasklaida neturi tokių galimybių nei reklamai, nei, galų gale, užsakomiesiems straipsniams. Tai veikla, reikalaujanti paramos, jiems lengvatos netekimas daug ką reiškia“, - tvirtino Fondo tarybos pirmininkė.

Anot jos, taip pat ne visai teisinga Visuomenės informavimo įstatymo pataisa, įpareigojanti Fondą remti laikraščių pristatymą prenumeratoriams taip remiant platintojus.

PVM lengvatos nepaliks

Tuo tarpu A. Kubilius žurnalistams sakė, kad dėl paramos kultūrinei spaudai trečiadienį tarsis Finansų, Kultūros ministerijų ir pašto atstovai. „Anksčiau buvome susitikę su regionine spauda ir, suprasdami jų sudėtingesnę padėtį dėl PVM lengvatų atsisakymo, esame numatę mechanizmą“, - teigė premjeras.

Minėtas mechanizmas – per Fondą numatoma skirti papildoma lengvata regioninei spaudai. ‚,Manau, kad ir kultūrinės spaudos, kurios nėra daug, problemos sprendimas gali būti panašus“, - sakė premjeras. Taigi, anot jo, kultūrinei spaudai greičiausiai bus bandoma padėti numatant subsidijavimo mechanizmus per Fondą. Palikti, anot jo, ydingas PVM lengvatas A. Kubilius nežada.

Šįmet Fondui iš valstybės biudžeto numatoma skirti 10 milijonų 262 tūkstančius litų. Pasak V. Žukienės, žinant, kad Fondui papildomai pavesta vykdyti dar dvi veiklas, suma mažesnė nei pernai. Pernai Fondas gavo per 5 milijonus litų.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo Fondas įkurtas 1996 m. Finansavimas per Fondą atskiria politikų ir valstybės pareigūnų sprendimus nuo tiesioginio lėšų visuomenės informacijos rengėjams skirstymo. Per Fondą valstybė remia kultūros ir šviečiamuosius projektus. Parama suteikiama kalendoriniams metams konkurso būdu.

Fondas konkurso tvarka remia viešosios informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus pagal 6 programas: kultūros, meno leidinių; šviečiamojo pobūdžio leidinių; regioninės žiniasklaidos; radijo ir televizijos; internetinės žiniasklaidos; vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo.