Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba 2008-06-19 nutarime nustatė, kad UAB „Kristiana“, Lietuvoje parduodanti parfumerijos ir kosmetikos priemones, pažymėtas žymenimis „Davidoff“, pažeidė LR tabako kontrolės įstatymo (TKĮ) nuostatas, ir paskyrė bendrovei 7500 Lt baudą.

VTAKT taip pat įpareigojo „Kristianą“ nutraukti pažeidimą ir pranešti apie tai tanybai. UAB „Kristiana“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti VTAKT nutarimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Bendrovės manymu, tarnyba neįrodė neteisėtų „Kristianos“ veiksmų, nepagrįstai kvalifikavo prekybą kosmetikos ir parfumerijos prekėmis, pažymėtomis „Davidoff“ ženklu, kaip pažeidžiančią įstatymą.

VTAKT savo nutarimu uždraudė prekybą parfumerijos ir kosmetikos „Davidoff“ gaminiais ir paskyrė TKĮ nenustatytą sankciją, kurios taikymas prieštarautų laisvo prekių judėjimo, abipusio prekių pripažinimo, teisėtumo, teisingumo bei kitiems pagrindiniams Europos Sąjungos ir teisės principams.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, priėjo išvadą, kad VTAKT 2008-06-19 nutarimo dalis, kuria pareiškėjai nutarta skirti 7 500 Lt baudą, yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra teisinio pagrindo. Vadovaujantis TKĮ, tiek tabako gaminių reklama, tiek paslėpta tabako gaminių reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių reklama galima ne tik per tabako gaminius.

Kadangi tam tikrame visuomenės sluoksnyje gerai žinomo prekių ženklo „Davidoff“, naudojamo specialiems produktams – cigaretėms – žymėti, naudojimas yra griežtai reglamentuotas, galimas kitų prekių pavadinimo ir šio tabako gaminių prekių ženklo naudojimo sutapimas suponuoja prievolę laikytis TKĮ nustatytų reikalavimų.

Žymint kosmetikos priemones prekių ženklu „DAVIDOFF“ ir „Davidoff“, buvo diversifikuojamas prekių ženklas „DAVIDOFF“, taip siekiant per vienos prekės reklamą skatinti įsigyti kitą prekę.

Teismas nustatė, kad įpareigodama pareiškėją nutraukti pažeidimą, VTAKT taikė sankciją, nenustatytą įstatyme, tad tokia sankcija negali būti laikoma paskirta pagrįstai. VTAKT 2008-06-19 nutarimo dalį, kurioje UAB „Kristiana“ buvo įpareigota nutraukti pažeidimą ir per 1 mėnesį apie tai pranešti Tarnybai, teismas panaikino kaip neatitinkančią teisės aktų reikalavimų.