S. Stoma dar Sąjūdžio metais išbandė publicisto duoną, kai pradėjo vadovauti pirmajai tarp žurnalistų „Literatūros ir meno“ Sąjūdžio grupei, o 1990 m. pradžioje kartu su Arvydu Juozaičiu ir Sauliumi Šalteniu įsteigė savaitraštį „Šiaurės Atėnai“.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo paskirtas dienraščio „Lietuvos aidas“, o 1996-1997 m. dirbo atkurtų „Lietuvos žinių“ vyriausiuoju redaktoriumi.

Savaitraštis „Atgimimas“ – pirmasis nepriklausomos Lietuvos periodinis leidinys, šių metų rugsėjį minėsiantis dvidešimties metų sukaktį. „Atgimime“ savo karjerą pradėjo daug garsių Lietuvos žurnalistų, o šiuo metu tai – vienas iš nedaugelio leidinių, gerbiančių ir taikančių žurnalistų etikos normas, jame nėra paslėptos politinės ir komercinės reklamos.

„Atgimimas“ taip pat kasmet rengia Nacionalinio diktanto ir „Padovanok Lietuvai viziją“ konkursus, sulaukusius didelio visuomenės palaikymo ir dėmesio.

Savaitraštis „Atgimimas“ – nekomercinis leidinys, kurio pagrindinis pajamų šaltinis yra nekomercinę ir kultūrinę žiniasklaidą remiantis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laikraščio leidybą ir įvairius projektus taip pat remia bendrovės „Eika“, su kuria kartu rengiamas konkursas „Padovanok Lietuvai viziją“, „Omnitel“, „Falck Security“, „InRed“, „ARX Baltica“, taip pat Latvijos verslininkas Valdemaras Valkiūnas ir daugelis kitų partnerių.

Viešosios įstaigos, leidžiančios savaitraštį, dalininkai yra I. Makaraitytė ir Sigitas Babilius. Įmonei vadovauja direktorė Dalia Jankaitytė.