Iš kultūros ir meno leidinių didžiausia parama tradiciškai skirta mėnraščiams „Metai“, „Naujasis židinys – Aidai“ ir savaitraščiui „Šiaurės Atėnai“. Iš regioninių leidinių – mėnraščiui „Nemunas“, „Penkto kanalo“ debatų laidai “Dviguba tiesa“ ir dienraščio „Klaipėda“ projektui „Durys-2007“.

Didžiausia parama tarp radijo ir televizijos projektų teko Katalikų radijo „Mažoji studijos“ kultūrinėms programoms ir TV kalbos kultūros laidai „Žodis – ne žvirblis“.

Iš vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo projektų daugiausia paramos skirta žurnalams „Bitutė“ ir „Laimiukas“ bei projektui „mTV – moksleivių televizija“.

Ekspertų nuomone, kultūros, mokslo ir šviečiamųjų programų įgyvendinimui reikalinga suma turėjo siekti beveik 7, 9 mln. litų, tačiau iš biudžeto skirta beveik 3 mln. litų mažiau. Programų bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos finansavimui iš valstybės biudžeto bus pervesta 4,8, mln. litų.

Pagal pakeistą Visuomenės informavimo įstatymą, 2006 metais Fondas buvo įpareigotas stiprinti analitinę žiniasklaidą, skatinti polilogišką požiūrį į Lietuvoje vykstančius meno, kultūros bei švietimo procesus.

Viešosios informacijos rengėjų konkurse dalyvavo 305 pareiškėjai. Parama pagal 6 programas skirta 178.

Tradiciškai, daugiausiai paraiškų pateikė kultūros ir meno leidiniai bei regioninė žiniasklaida, mažiausiai – radijo stotys ir televizijos.

Fondo taryba nepatenkino 41,6 proc. paraiškų. Dalis projektų atitiko fondo tikslus, tačiau dotacijos negavo dėl riboto finansavimo.

„Meno dienų” ir UAB „7 meno dienos” prašymai nepatenkinti dėl pasikeitusių viešosios informacijos rengėjų priklausomybės.