Tokį nutarimą Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė paprašius transliuotojams UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas”, UAB “Tele-3”, UAB “Baltijos TV”, UAB “Penktas kanalas” ir VšĮ “Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija”, kurie apskundė LRTK išaiškinimą, kaip turėtų būtų įgyvendinamas reklamos transliavimą reglamentuojantis Visuomenės informavimo įstatymas.

Rugsėjo 1 d. įsigaliojusi Visuomenės informavimo įstatymo nauja redakcija įtvirtino žinių laidos sąvoką, kurioje žinių laida apibrėžiama kaip “vientisa programos dalis, susidedanti iš aktualios visuomenei informacijos apie politiką, ekonomiką, kultūrą, sportą, orus ir kitas sritis”.

Kadangi įstatymas draudžia pertraukti reklama žinių laidas, jeigu jos trunka trumpiau negu 30 minučių, kai kurie transliuotojai, siekdami apeiti šį įstatymo reikalavimą, žinių laidas dirbtinai suskirsto į dalis, kiekvieną žinių rubriką pateikdami kaip atskirą laidą ir tarp jų įterpdami reklamą. Taip, Komisijos nuomone, pažeidžiamas žinių laidos vientisumas, apribojama žiūrovo teisė gauti vientisą objektyvią informaciją.

Siekdama, kad būtų realiai laikomasi įstatymo reikalavimų, LRTK rugsėjo 20 d. priėmė įstatymo nuostatas išaiškinantį sprendimą dėl reklamos transliavimo reikalavimų žinių laidose įgyvendinimo.

Sprendime LRTK išaiškino, kad “programos atkarpos, sudarytos iš aktualios visuomenei informacijos (žinių) apie politiką, ekonomiką, kultūrą, sportą, kriminalus, orus bei kitas sritis ir transliuojamos viena po kitos (t. y. taip, kad tarp jų neįsiterpia kitos laidos), yra laikomos žinių laida – vientisa programos dalimi, kuriai priklausomai nuo jos trukmės yra taikomas draudimas transliuoti reklamą.”

Minėtieji transliuotojai šį LRTK sprendimą apskundė, todėl teismas, kol bus nagrinėjamas skundas, laikinai sustabdė Komisijos sprendimo galiojimą.