VMI duomenimis, pirmoje vietoje pagal akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų bei jų pavaduotojų deklaruotą turtą yra Mindaugas Butkus. Jo turtas, kaip teigiama VMI pateiktose deklaracijose, siekia 2,788 mln. Eur. Tiesa, kuo šis asmuo užsiima „Delfi“ išsiaiškinti nepavyko. Viešai prieinamuose šaltiniuose informacijos pateikta nebuvo.

Antroje vietoje pagal turimus turtus – Adamas Ilkevičius.

Jis yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) generalinio direktoriaus pavaduotojas – strategijos ir plėtros direktorius. Jo turtas, remiantis VMI duomenimis, siekia 1,446 mln. Eur.

Teigiama, kad LG generalinio direktoriaus pavaduotojas turi turto, susijusio su butais daugiabučiuose namuose – 196 tūkst. Eur, gyvenamaisiais namais – 153 tūkst. Eur, akcijų, kurių vertė siekia 351 tūkst. Eur bei vertybinių popierių, kurių vertė yra 564 tūkst. Eur. Taip pat 265 tūkst. yra paskolinęs ir 110 tūkst. pasiskolinęs ir dar negrąžinęs.

Trečią vietą pagal turimą turtą užima „Raseinių autobusų parko“ direktorius Kęstutis Derliūnas. Jis juo tapo 2019-aisiais, o jo turtas siekia 1,158 mln. Eur. Asmuo taip pat anksčiau yra užėmęs UAB „Kauno autobusai“ generalinio direktoriaus pareigas.

Vieną didžiausių turto dalių sudaro žemės sklypų vertė, kuri siekia 197 tūkst. Eur, tačiau direktorius taip pat dar turi kredito įstaigose ir ne tik jose turimų piniginių lėšų, kurios siekia daugiau nei pusę milijono eurų – 539 tūkst. Eur.

Ketvirtoje vietoje pagal turimą turtą – verslininkas Saulius Salda.

Jis yra įmonės UAB „SLEZVB“ vadovas. Kaip „Delfi“ patvirtino pats verslininkas, jis į šį sąrašą pateko, nes Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra UAB „SLEZVB“ akcininkė ir turi įsigijusi 2 proc. įmonės akcijų. Jo deklaruotas turtas siekia 791 tūkst. Eur.

Penktasis – Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centro „Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis.

Jo turtas, remiantis VMI duomenimis, siekia 671 tūkst. Eur.

Didžiausią jo valdomo turto dalį sudaro kredito įstaigose ir ne tik jose turimų piniginių lėšų suma, kuri laikoma užsienyje. Ji siekia 408 tūkst. Eur.

Penketuką su 591 tūkst. turtu užbaigia Gintaras Diržauskas, UAB „Utenos vandenys“ vadovas. Jis įmonei vadovauja nuo 2019-ųjų vasario. Įmonės puslapyje teigiama, kad nuo 1997 liepos iki 2019 vasario jis vadovavo UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Septintasis vadovas, ir paskutinysis, kurio turimas turtas šiame sąraše perkopia pusę milijono eurų – „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas. Jo deklaruotas turtas siekia 507 tūkst. Eur.

Darius Maikštėnas
Foto: Įmonės archyvas

Teigiama, kad jo turimų butų daugiabučiuose namuose vertė siekia 333 tūkst. Eur, kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, suma – 65 tūkst., o dar 108 tūkst. laikomi užsienio valstybių sąskaitose. Taip pat 236 tūkst. Eur asmuo yra pasiskolinęs ir dar negrąžinęs.

O štai LTG generalinis direktorius Mantas Bartuška, taip pat einantis AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nario pareigas, į dešimtuką nepatenka.

M. Bartuška šiame sąraše užima 114-ąją vietą ir yra deklaravęs 113 tūkst. Eur turtą.

Butų daugiabučiuose namuose, esančių Lietuvos Respublikoje, vertė siekia 110 tūkst. Eur, kelių transporto priemonių – 1,5 tūkst. Eur, o dar 2 tūkst. laikomi kredito įstaigose ir ne jose, esančiose Lietuvos Respublikoje. Taip pat teigiama, kad dar 45 tūkst. Eur yra pasiskolinti ir negrąžinti.

„Delfi“ domėjosi ir kitų valstybės valdomų įmonių vadovų bei generalinių direktorių turimu turtu. Tiesa, tiek Lietuvos pašto vadovė, tiek Lietuvos oro uostų direktorius, „Klaipėdos naftos“ generalinis direktorius, jau priskiriami prie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių duomenų grupės.

Tarkime, Lietuvos pašto generalinės direktorės Astos Sungailienės deklaruotas turtas siekia 327 tūkst. Eur, o Lietuvos oro uostų direktoriaus Mariaus Gelžinio – 24,9 tūkst. Eur, kurių didžiąją dalį sudaro kelių transporto priemonių vertė. Tiesa, jo žmona taip pat deklaravo turto už beveik 250 tūkst. Eur.

Marius Gelžinis

„Klaipėdos naftos“ vadovas Darius Šilenskis deklaravo turto už 351 tūkst. Eur, kurių didžiąją dalį (222 tūkst. Eur) sudaro kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų, esančių Lietuvos Respublikoje, suma.

Kalbant apie Valstybinio Jūsų uosto generalinį direktorių Algį Lataką, jo 2019 m. turto deklaracija viešai neskelbiama.

„Pareigas pradėjus eiti ataskaitiniais metais, turto deklaracijų išrašų duomenys nėra skelbiami viešai“, – aiškino VMI atstovai.