Kaip per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė ESO, teigiamos įtakos bendrovės pajamoms, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo reguliuojančios institucijos patvirtinta vidutiniškai 11 proc. didesnė elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų dedamosios, kaina.

Per 4 mėnesius ESO uždirbo 73,6 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA) – 6,1 proc. daugiau, nei tą patį laikotarpį prieš metus, kai šis rodiklis buvo 69,4 mln. eurų.