Kaip numato Prezidento įstatymas, paties G. Nausėdos mėnesinis darbo užmokestis bus lygus 55 pareiginės algos baziniams dydžiams. 2019 metais bazinis dydis yra 173 eurai, tad prezidentui popieriuje bus mokami 9515 eurų, o į rankas maždaug 5760 eurų.

Prezidento kanceliarijos kanclerio, vyriausiųjų patarėjų, patarėjų, atstovo spaudai ir referento darbo užmokesčių dydžiai apibrėžti Valstybės tarnybos įstatyme.

Užmokestis iš 4 dalių

Įstatyme nurodyta, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Pirmoji dalis – pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą koeficientą arba jų intervalą. Prezidento kanceliarijos kanclerio koeficientas yra 22, vyriausiojo patarėjo – 19,5–21, patarėjo – 18,7–20, atstovo spaudai – 9,2–15, referento – 7,7–13,5.

Atitinkamai, kanclerio pareiginė alga 2019 metais yra 3806 eurai popieriuje (maždaug 2303 eurai į rankas), vyriausiojo patarėjo – tarp 3373,50 ir 3633 eurų (2040–2198 eurai į rankas), patarėjo – tarp 3235,1 ir 3460 eurų (1957–2093 eurai į rankas), atstovo spaudai – tarp 1591,60 ir 2595 eurų (992–1570 eurų į rankas), referento – tarp 1332,10 ir 2335,50 euro (843–1420 eurų į rankas).


Antroji darbo užmokesčio dalis yra priemokos, kurios gali būti skiriamos ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui. Šis apribojimas netaikomas, kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, kurie trunka ilgiau kaip pusę metų.

Vienos priemokos skiriamos už pavadavimą, kai pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas. Kitos – už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.

Šios priemokos negali būti mažesnės kaip 10 proc. ir didesnės kaip 40 proc. pareiginės algos.

Todėl, pavyzdžiui, maksimalią pareiginę algą gaunantis prezidento vyriausiasis patarėjas gali tikėtis tarp 363,30 ir 1453,20 eurų popieriuje siekiančios priemokos.

Valstybės tarnautojai taip pat gauna priedą už stažą, kuris siekia 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 proc.

Pavyzdžiui, jei maksimalią pareiginę algą gaunantis prezidento atstovas spaudai turi 1 metų stažą, jis gaus 25,95 euro popieriuje priedą.


Valstybės tarnautojams taip pat priklauso mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Tai reglamentuoja Darbo kodeksas, pagal kurį ne mažesnis kaip dvigubas užmokestis mokamas už darbą poilsio ar švenčių dieną.

Už darbą naktį ir už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro dydžio užmokestis.

Už viršvalandinį darbą švenčių dieną priklauso ne mažesnis kaip du su puse dydžio užmokestis.

Beje, valstybės tarnautojams priklauso 22 darbo dienos kasmetinių atostogų, t.y. 2 dienomis daugiau nei darbuotojams pagal Darbo kodeksą. Taip pat už kiekvienus 5 darbo valstybės tarnyboje metus pridedama po 3 dienas kasmetinių papildomų atostogų (bendrai negali viršyti 37 darbo dienų).

Mediana nesiekia 1 tūkst. eurų

„Sodros“ duomenimis, birželio 6 dieną Prezidento kanceliarijoje dirbo 156 asmenys, t.y. 10 mažiau nei prieš metus.

Balandį jiems mokėtų atlyginimų vidurkis iki mokesčių siekė 1948,18 euro (maždaug 1197 eurus į rankas).

Visą mėnesį dirbusių darbuotojų atlyginimų mediana (per atlyginimų aibės vidurį esanti reikšmė) Prezidento kanceliarijoje buvo 1484,75 euro (maždaug 930 eurų į rankas).

Ketvirtadalis uždirbančiųjų mažiausiai gavo atlyginimus iki 1099,22 euro (apie 709 eurus į rankas).

Ketvirtadalis uždirbančiųjų daugiausiai gavo atlyginimus, didesnius nei 2844,38 euro (apie 1721 eurą į rankas).

Remiantis Prezidento kanceliarijos tinklapiu, Dalia Grybauskaitė šiuo metu turi 7 vyriausiuosius patarėjus ir 16 patarėjų.