Sprendžiant iš parengtos ataskaitos, vidurinės klasės atstovai atsidūrė aklavietėje: galimybių daugiau uždirbti ir toliau mąžta, be to, vis realesnė tampa grėsmė netekti darbo, rašo BBC.

EBPO prognozuoja, kad Vakarų šalims tokia tendencija turės tam tikrų politinių pasekmių, turint omeny tai, kad vidurinė klasė dažnai tapdavo pagrindiniu demokratijos ramsčiu.

Išvešėjusio politinio populizmo ir gausėjančių ekstremizmo apraiškų kontekste tradiciškai nuosaikiais laikyti vidurinės klasės piliečiai jaučiasi it palikti likimo valiai, todėl, anot ataskaitos rengėjų, didėja tikimybė, kad jie ims remti įvairius antivyriausybinius judėjimus.

Vangus vidutinių pajamų augimas

Destabilizuojantį poveikį šiam visuomenės sluoksniui (uždirbančiam 75–200 proc. vidutinių pajamų) neišvengiamai darys akistata su senkančiais pragyvenimo šaltiniais ir nykstančiomis perspektyvomis prasimušti finansiškai.

Jungtinėje Karalystėje beveik 60 proc. piliečių gyvena šeimose, priskiriamose kaip tik šiai vidutines pajamas gaunančiųjų grupei.

Vertinant tarptautiniu mastu, padėtį, apie kurią skelbia EBPO, galima prilyginti pakitusiam ekonominiam modeliui, kuriam būdingas akivaizdus daug uždirbančių asmenų suklestėjimas ir vos pastebimas vidurinio sluoksnio pajamų padidėjimas arba net sumažėjimas.

• EBPO priklausančiose šalyse, t. y. daugelyje ekonomiškai stabiliausių Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybių, 10 proc. daugiausiai uždirbančių asmenų savo pajamas sugebėjo pasididinti trečdaliu daugiau už vidutinius atlyginimus gaunančius asmenis.

• EBPO nurodo, kad Jungtinėje Karalystėje daugiau nei trečdalis vidutines pajamas gaunančių šeimų teigia sunkiai suduriančios galą su galu.

• Jungtinėse Valstijose per pastaruosius tris dešimtmečius 1 proc. daugiausiai uždirbančių piliečių sau tenkančią bendrųjų metinių pajamų dalį sugebėjo pasididinti 11–20 proc.

„Vidutinės pajamos šiandien nedaug didesnės nei buvo prieš dešimtmetį“, – teigia analitikai.

Pasitikėjimo žlugdymas

Ataskaitoje perspėjama apie pasekmes, kurių neišvengiamai sulauksime, jei vidurinė klasė nustos pasitikėti sistema, niekaip nepateisinančia ekonominių jos interesų.

Būtent vidurinė klasė tapdavo svarbia atrama švietimo, sveikatos, būstų ir kokybiškų viešųjų paslaugų sektoriams.

Vis dėlto didėjanti pajamų nelygybė gali pakirsti pasitikėjimą vieni kitais ir demokratinėmis institucijomis.

Tyrimo išvadose teigiama, kad mąžtančių galimybių suvokimas didina visuomenės nusivylimą.
Nekylant vidurinės klasės gyvenimo lygiui, ima reikštis naujos nacionalizmo, izoliacionizmo, populizmo ir protekcionizmo formos.

Nepaisydama į viršų nukreipto socialinio judumo ir gerovės perspektyvų, vidurinė klasė pasmerkta nuogąstauti, kad padėtis nepablogėtų.

Augančios būsto kainos

EBPO paskelbtoje ataskaitoje dėmesys atkreiptas ir į tolydžio augančias vidurinei klasei tenkančias išlaidas, susijusias su būstų kainomis ir aukštuoju išsilavinimu.

Nekilnojamojo turto kainų didėjimas, akivaizdžiai lenkiantis pajamų augimą, verčia tėvus nerimauti dėl vaikams nusimatančių būsto įsigijimo perspektyvų.

Pavojuje atsidūrė ir darbo vietų garantijos, kurias vidurinė klasė lig šiol galėjo laikyti sau tenkančiu pranašumu.

„Šiandien vidurinė klasė vis labiau primena valtį audringuose vandenyse“, – teigia EBPO generalinis sekretorius Angelas Gurria.

EBPO akcentuoja ir tarp kartų besirandančią takoskyrą – mažėjantį jaunimo skaičių tarp vidurinės klasės atstovų.

Gilėjanti praraja tarp gaunamų pajamų vis labiau dalija žmones į turtingus ir skurstančius, todėl į trečiąją dešimtį įkopę tūkstantmečio kartos atstovai turi mažiau šansų patekti į vidutines pajamas gaunančiųjų grupę nei 50-ies arba 60-ies sulaukę kūdikių bumo kartos atstovai.

„Stabili ir klestinti vidurinė klasė yra svarbus ekonomiškai pažangios visuomenės ramstis“, – nurodoma ataskaitoje.

Deja, dabar ši klasė gyvena neteisybės ir prastėjančios ekonominės padėties nuojautomis.