Į DELFI kreipėsi skaitytoja Deimantė, kuri pasakoja apie tai, kad jos sūnus, nepilnametis paauglys gavo baudą, kurią buvo pavėluota sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Pasak jos, VMI turėtų siųsti priminimus, tačiau apie tai informuoja ne tėvus, o viską talpina į paauglio paskyrą. Galiausiai nueita į VMI ir susitarta dėl mokėjimų, tačiau po dar kiek laiko paaiškėjo, kad VMI jau seniausiai buvo perdavę skolos išieškojimą antstoliams.

„Nepilnametis paauglys padarė administracinį nusižengimą ir gavo baudą, kurią turėjo sumokėti, o terminas baigėsi 2018 lapkričio mėnesį. Kaip skelbia pati VMI jie siunčia pranešimus ir informuoja asmenį dar 6 mėnesius. Aišku, tėvai nieko negauna, informaciją patalpina VMI puslapyje, kur paauglys neturi nei prisijungimų, taip pat nesvarbu ar net gavo paštu pranešimą. Bet, pasirodo, VMI 2019 sausio mėnesį visą skolą jau perdavė antstoliui. Kaip visada kuriozai nesibaigia, kadangi paauglys tokių pinigų nesugebėjo surinkti, tai mes tėvai nuvykome sudaryti mokėjimo sutartį dalimis, priėmė prašymą, bet niekas nesugebėjo informuoti, kad vaikas jau perduotas antstoliams.

Po kiek laiko gauname laišką iš antstolių kontoros, kuriame jau paauglys turi sumokėti vykdymo išlaidas, taip pat yra nurodymas skolą išieškoti iš turto. Aišku, skambiname į VMI ir klausame, kaip čia yra. Mums negali paaiškinti, kodėl niekas neinformavo, bet turime antstoliui sumokėti visas vykdymo išlaidas, nes kitu atveju bus atšaukta skolos sutartis“, – pasakoja skaitytoja.

Tuo jos problemos nesibaigė, nes susitarti nepavyko ir su antstoliu. Prie to teko susimokėti didžiausią galimą sumą už tai, kad gavo kreipimąsi iš antstolio.

„Skambinam antstoliui, bandom geranoriškai aiškinti, kad jų laišką gavome vėliau nei sudarėme sutartį su VMI ir prašome sumažinti išlaidas iki minimumo, nes visgi yra nepilnametis ir jokių pajamų neturi. Į tokius prašymus yra atsakoma kategoriškai ne, tik jei norite dalimis išsimokėti, nors dalimis vaikas mokėti taip pat pajamų neturi. Bet antstoliui juk reikia pasiimti maksimumą, nors antstolių kodekse yra nuostatos, kad antstolis turi atsižvelgti į aplinkybes ir į turtinę padėtį, ko pasekoje gali sumažinti išlaidas, šiuo atveju tai būtų buvęs skirtumas apie 60 Eur. Tuo labiau, kad prašymas buvo sumažinti pagal valstybės nustatytą minimumą. Klausimas tada, kam tos visos lentelės ir nurodyti minimumai paskaičiavimui, jei vis tiek skaičiuojama pagal maksimumą. Aišku skambinome į antstolių rūmus, sakė galite rašyti skundą, bet spėkite kas yra narys antstolių garbės teisme? Teisingai, tas pats antstolis ir jau klausimų nebekyla, ar verta rašyti.

Kadangi kitos išeities jau nebuvo, tai mokame paskaičiuota maksimumą, nes antstolis pareiškė, kad jam reikia mokėti valstybei mokesčius ir todėl, turbūt, be jokių skrupulų skaičiuoja ką maksimaliai gali paimti, pareikšdami, kad tie keli eurai jau nesudarys mums skirtumo ir pridurdami, kad galime kreiptis į teismą. Taip pat kreipėmės į VMI, dėl antstolio išlaidų kompensavimo, bet, kaip visada sulaukėme atsakymo, tuščio iš kiauro pilstymo, o konkretaus atsakymo, kodėl taip įvyko ir kodėl nekompensuos, taip ir negavome. Nors dėl išlaidų kompensavimo patarė kreiptis konsultantas, kuris atsakinėja telefonu. Tai gal visgi VMI ir nesuteikia, kaip skelbia, to 6 mėnesių termino dėl skolos? Arba sudarę sutartis su antstoliais ir labai gerai padeda jiems užsidirbti netgi iš vaikų“, – laiške rašė Deimantė.

VMI: laiškas siųstas paauglio registruotos vietos adresu

VMI Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova DELFI komentuoja, kad apie paskirtą administracinę baudą paaugliui visuomet informuoja baudą paskyrusi institucija: ar tai, policija, ar savivaldybė. Visa ši informacija perduodama VMI. Jeigu bauda nesumokama per nurodytą laikotarpį, tuomet VMI primena el. laišku, paskyroje ar įprastu paštu, pagal gyvenamosios vietos adresą. Tad, tikėtina, kad tėvai turėjo gauti laišką, jei gyvena ten pat, kur registruotas paauglys.

„Baudos už administracinius nusižengimus, paskirtos nepilnamečiams, VMI administruojamos bendra tvarka. Pranešimai apie nesumokėtas administracines baudas yra formuojami visiems mokesčių mokėtojams, taip pat ir nepilnamečiams, kurie per nustatytą terminą nesumoka jiems paskirtų administracinio nusižengimo baudų. Mokėtojui Mano VMI neperskaičius įkelto Pranešimo, jis siunčiamas klasikiniu paštu mokėtojo gyvenamosios vietos adresu. Taigi, galima manyti, kad žinią (pranešimą) apie nesumokėtą administracinę baudą turėjo gauti tuo pačiu adresu gyvenantys tėvai.

Tik žinodami mokėtojo duomenis, galėtume pasakyti, kokiu adresu išsiųstas pranešimas, nes pasitaiko atvejų, kad gyventojai negyvena deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, todėl siunčiama korespondencija jų nepasiekia“, – komentuoja VMI.

Priešingai nei teigia skaitytoja, VMI yra įpareigota į antstolius kreiptis ne po pusmečio priminimų siuntinėjimo, o ne vėliau kaip per pusmetį nuo baudos sumokėjimo termino.

„Jei po tokio pranešimo išsiuntimo administracinio nusižengimo bauda nesumokama ar nesikreipiama dėl jos mokėjimo išdėstymo, išieškojimas perduodamas antstoliui. Visa informacija apie pradėtą išieškojimą talpinama „Mano VMI“. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad VMI privalo per 6 mėn. perduoti nesumokėtos administracinės baudos išieškojimą antstoliui“, – komentuoja I. Gavrilova.

Kaip informuoja VMI, jei gavus prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį išieškojimas dar nepradėtas (pvz. iš karto po pranešimo gavimo), išieškojimas nėra pradedamas iki bus išnagrinėtas prašymas. Jei kreipiamasi jau po išieškojimo perdavimo antstoliams – išieškojimas sustabdomas, tačiau sprendimas išdėstyti skolos sumokėjimą gali būti priimtas tik su sąlyga, kad skolininkas apmokės antstolio vykdymo išlaidas ir Mokesčių inspekcijai pateiks pažymą apie tai.

„Taigi, mokestinės paskolos sutartis pasirašoma tik pateikus tokią pažymą apie sumokėtas antstolio vykdymo išlaidas. Pasitaiko situacijų, kai VMI laiku negauna ar pavėluotai gauna informaciją iš Administracinių nusižengimų registro apie baudos apskundimą, pakeitimą (informacijos nesuveda pareigūnai, paskyrę baudą) ir išieškojimą perduoda antstoliui. Paaiškėjus tokioms situacijoms antstolio vykdymo išlaidas apmoka VMI.

Primename, kad baudą sumokėti galima ne tik naudojantis elektronine bankininkyste, bet ir pašto skyriuose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose, kitose mokėjimus priimančiose įstaigose“, – rašo VMI.

Antstoliai: vykdymo išlaidų dydžiai yra visiems vienodi

DELFI kreipėsi komentaro į Lietuvos antstolių rūmus. Nors nebuvo nurodyta skaitytojos pavardė, Antstolių rūmai tvirtina susisiekę su antstoliais ir išsiaiškinę visas šios istorijos aplinkybes.

„Labai norėtume, kad ši istorija taptų gera pamoka ne tik jos herojams, bet visiems ją perskaitysiantiems. Todėl pateikiame šiek tiek daugiau detalių bendram kontekstui“, – rašoma atsakymuose DELFI.

Kaip teigia išsiaiškinę Antstolių rūmai, vaikinas buvo nubaustas 575,00 Eur bauda. Ji gerokai didesnė už vidutinę: antstoliams dažniausiai tenka išieškoti baudas iki 100 Eur, o nepilnamečiams dažniausiai skiriamos baudos siekia nuo 8 iki 30 eurų.

„Už priverstinį baudos išieškojimą jaunuolio motinai teko sumokėti 159,29 Eur vykdymo išlaidų. Tai baudą pabrangino 27,7 proc. Taip, suma nemaža. Tačiau nei Civilinio proceso kodeksas, nei Sprendimų vykdymo instrukcija antstoliui nesuteikia teisės skaičiuoti mažesnes vykdymo išlaidas dėl to, kad skolą „uždirbo“ nepilnametis.

Sprendimų vykdymo išlaidų dydžiai yra visiems vienodi, nei minimali, nei maksimali kainodara juos skaičiuojant netaikoma. O nepilnamečiams skirtos baudos todėl ir išieškomos iš jų tėvų, kad patys pažeidėjai pajamų dar neturi. Vienintelė lengvata, kurią šiuo atveju galėjo pasiūlyti antstolis – mokėti vykdymo išlaidas dalimis. Antstolio teigimu, toks siūlymas buvo išsakytas: siūlyta atsiskaityti per 3–6 mėn. terminą, tačiau nepilnamečio motina tokio kelio vis dėlto nepasirinko ir sumokėjo visą vykdymo išlaidų sumą iš karto“, – komentuoja Antstolių rūmai.

Skola
Foto: Shutterstock

Pridedama, kad yra daug galimybių kaip galima išvengti baudos perdavimo antstoliui. Svarbiausia jaunuoliui nebandyti nuslėpti baudos ar „pamiršti“ ir apie viską iš karto pasakyti tėvams.

„Iki patekimo pas antstolį bauda keliauja ilgą kelią iš trijų etapų. 1 etapas – geranoriškas atsiskaitymas per 15 dienų: nubaustas asmuo (padaręs nepavojingą pažeidimą ir neturintis daugiau galiojančių baudų) gali „susitaikyti su valstybe“, sumokėdamas pusę paskirtos baudos. Lengvatos galioja tokiems atvejams, kai už pažeidimą numatyta ne didesnė negu 1500 Eur maksimali bauda, pažeidimas padaromas pirmą kartą ir nepadaryta žalos sveikatai ar turtinių nuostolių.

2 etapas – savarankiškas atsiskaitymas per 30 dienų: nubaustasis (ar jo tėvai) gali sumokėti paskirtą baudą į administracinio nusižengimo protokole nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą.

3 etapas – VMI priminimų siuntimas. Skolingam pažeidėjui (jei pažeidėjas nepilnametis – tėvams) per interneto svetainę „Mano VMI“ siunčiami pranešimai, raginantys sumokėti paskirtą baudą. Sumokėjimo laukiama ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Tai yra, VMI neprivalo būtinai laukti sumokėjimo pusmetį, į antstolius gali būti kreipiamasi ir po kelių mėnesių. Tada jau prasideda 4 baudos mokėjimo etapas – jos išieškojimo imasi antstolis. Tikrinamos skolininko (prasižengusio nepilnamečio tėvo ar motinos) sąskaitos bankuose, turtinė padėtis ir ieškoma galimybių padengti skolą valstybei kitais būdais. Būtent dėl šių priverstinių procedūrų skola pradeda brangti“, – informuoja Antstolių rūmai.

Taip pat patikinama, kad nepriklausomai nuo to antstolis priklauso kokiai nors savivaldos institucijai ar ne, visuomet galima pateikti skundą, kurį vertintų bendrosios kompetencijos teismas.

„O jeigu būtų vertinami antstolio veiksmai profesinės etikos ar darbo organizavimo požiūriu ir jeigu Antstolių garbės teismui tektų nagrinėti vienam iš jo narių iškeltą drausmės bylą, tai antstolis nuo jos nagrinėjimo tiesiog nusišalintų“, – priduriama atsakymuose.