Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Agnė Bilotaitė įregistravo tai siūlančias Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis griežtinama prekybos alkoholiu licencijų išdavimo tvarka, o savivaldybėms suteikiama daugiau galių riboti alkoholio prekybą tam tikrose teritorijose.

Pasak A. Bilotaitės, įsigaliojus pataisoms, daugiabučio gyventojų sutikimą reikėtų gauti kaskart, kai tuo pačiu adresu būtų steigiamas naujas ūkio subjektas.

Projekto rengėjos A. Bilotaitės teigimu, keisti dabar galiojančias įstatymo nuostatas paskatino problemos, su kuriomis jau ne vienerius metus susiduria daugelis šalies savivaldybių.

„Įsigalėjo ydinga praktika, kai sustabdžius daugiabučiame gyvenamajame name įsteigto juridinio asmens alkoholio prekybos licenciją, jo vietoje įsteigta nauja įmonė pradeda verstis analogiška veikla, dėl kurios prieš tai buvusiai įmonei buvo sustabdyta licencija ir uždrausta prekyba.

Naujajam juridiniam asmeniui yra palengvinti steigimosi reikalavimai, o tai leidžia, neatsižvelgiant į butų savininkų nuomonę, toliau vykdyti veiklą, dėl kurios sulaukta neigiamos aplinkinių gyventojų reakcijos. Tokie veiksmai pažeidžia gyventojų interesus ir tikrai nepadeda užtikrinti saugumo ir sveikos gyvenamosios aplinkos“, - teigė A. Bilotaitė.

Siekiant griežtesnės alkoholiu prekiaujančių juridinių asmenų kontrolės, siūloma įvesti alkoholio licencijos galiojimo 5 metų terminą. Įtvirtinus numatytą reguliavimą savivaldybių biudžetai gautų daugiau pajamų. Būtų renkamas ne vienkartinis 490 Eur mokestis už licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, o daugkartinis mokestis, mokamas kas 5 metus.

Įstatymo pataisų iniciatorė - Klaipėdos miesto savivaldybė, o šį pataisų projektą palaiko Seimo narių grupė, kurios pagrindą sudaro klaipėdiečiai bei keletas kitų Seimo narių.